Lubaczów
szukaj
Środa, 8 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Aktualności drukuj
Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej VII kadencji w Lubaczowie
01-12-2014 10:12

28 listopada 2014 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Lubaczowie odbyła się sesja inauguracyjna Rady Miejskiej VII kadencji. Uroczystą sesję rozpoczął najstarszy członek Rady Miasta, Pan Zdzisław Mamczura. W sesji uczestniczyło 15 Radnych.

Sesja zwołana została na wniosek Komisarza Wyborczego w Przemyślu. Głównym punktem nowo obradującej Rady był wybór przewodniczącego oraz jego zastępcy, a także przewodniczących i zastępców komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie na lata 2014-2018. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubaczowie został 46-letni Marek Hadel, a jego zastępcą 50-letni Zenon Swatek. Głosowania tajne podczas, których głosowało 15 Radnych przedstawiają się następująco:

Głosowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej:
głosów za: 14
głosów przeciw: 1
wstrzymało się: 0
głosów nieważnych: 0

Głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:
głosów za: 14
głosów przeciw: 0
wstrzymało się: 0
głosów nieważnych: 1


Uchwałą Nr 3/1/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 63 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów (Uchwała Nr 100/X/2007 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 4 lipca 2007 r. z późn. zm.).

Rada Miejska w Lubaczowie:
§ 1. Stwierdza wybór:
Pan Krzysztof Czerniak na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pan Ryszard Hulak na Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
Pan Rafał Dudzic na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Pan Stanisław Witko na Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Marek Hadel


Głosowania na Przewodniczących czterech Komisji Rady Miejskiej były tajne. Wszyscy Przewodniczący zostali poparci przez trzynastu Radnych.


Uchwałą Nr 4/1/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 63 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów (Uchwała Nr 100/X/2007 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 4 lipca 2007 r. z późn. zm.).

Rada Miejska w Lubaczowie:
§ 1. Powołać Radnych Rady Miejskiej na członków:
 1. Komisji Rewizyjnej:
  Pan Piotr Kantorski
  Pan Wojciech Mamczur
 2. Komisji Budżetowo - Gospodarczej:
  Pan Ryszard Antonik
  Pan Józef Kołodziej
  Pan Jan Radłowski
  Pan Marian Słotwiński
 3. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
  Pani Alicja Antonik
  Pan Zenon Swatek
 4. Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych:
  Pan Marek Małecki
  Pan Zdzisław Mamczura

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Marek Hadel


Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie odbył się w głosowaniu jawnym, przyjęty 100% (15/15) poparciem Radnych.Sesja inauguracyjna
Rady Miejskiej
VII kadencji
Pliki do pobrania
>> uchwala_nr_3_i_2014.jpg
Uchwała Nr 3/I/2014
>> uchwala_nr_4_i_2014.jpg
Uchwała Nr 4/I/2014
wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-12-01
Ostatnia modyfikacja: , 2014-12-12InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra