Lubaczów
szukaj
Czwartek, 2 grudnia 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Programy profilaktyczne realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej
01-06-2015 09:45

Podkarpacki Oddział Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie przedstawia programy profilaktyczne realizowane w Podstawowej Opiece Zdrowotnej wraz z danymi o ich dotychczasowym wykonaniu na terenie powiatu lubaczowskiego.
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W RAMACH PROFILAKTYKI GRUŹLICY

kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczeń:

Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
 • długotrwałe bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwałą chorobę,
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
 • bezdomność.

Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

wymagane procedury medyczne:

1. Przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety.
2. Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy.
3. W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania - przekazanie przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej pisemnej informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie świadczeniobiorcy o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Program realizują pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Programem mogą być objęci także pacjenci, którzy sami zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

Liczba osób przebadanych w ramach programu w I kwartale 2015 r. na terenie powiatu lubaczowskiego: 300WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W RAMACH PROFILAKTYKI
CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia:

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:
 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne

Znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

wymagane procedury medyczne:

1. Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.
2. Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI).
3. Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się ten świadczeniobiorca.
4. Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.
5. W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
 • badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;
 • kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego;
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania ze świadczeniobiorcą.
6. Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez wszystkich lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pacjent może skorzystać z tego programu wyłącznie u lekarza, do którego jest zadeklarowany.PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODDTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)

kryteria kwalifikacji do programu:
 • wiek powyżej 18 r.ż. u osób palących tytoń – uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytoniowego,
 • wiek 40-65 r.ż. u osób, które nie miały wykonanego badania spirometrycznego w okresie ostatnich 36 miesięcy – uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego z diagnostyką i profilaktyka POCHP.

zakres wykonanych świadczeń:
 • zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu,
 • badanie pacjenta: masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego,
 • badanie spirometryczne (w ramach profilaktyki POCHP w grypie wiekowej 40-65 lat),
 • edukacja w zakresie skutków palenia tytoniu,
 • porada antytytoniowa,
 • prowadzenie terapii odwykowej.
Badania można wykonać w ramach programu w poradniach POZ posiadających kontrakt z NFZ na ich realizację . Nie jest wymagane skierowanie.

Na terenie województwa podkarpackiego świadczenia w ramach tego programu realizowane są przez Świadczeniobiorców jedynie z powiatu mieleckiego.
Wykaz placówek realizujących programy profilaktyczne: http://www.nfz-rzeszow.pl/cztery-pory-roku/
wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-06-01
Ostatnia modyfikacja: , 2015-06-01
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra