Lubaczów
szukaj
Czwartek, 24 września 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Pierwsze egzemplarze monografii wydane
24-04-2016 13:17


Lubaczów posiada odległą przeszłość – to pierwsze słowa najnowszej publikacji pt. „Dzieje Lubaczowa. Lubaczów od czasów najdawniejszych do lipca 1944 roku” autorstwa dra Zygmunta Kubraka – historyka, nauczyciela i muzealnika. Mamy już pierwsze egzemplarze monografii.Publikacja została wydana przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie w nakładzie 1000 egzemplarzy. W I tomie lubaczowskiej monografii na 823 stronach omówiono historię naszej miejscowości. Tekst został podzielony na pięć rozdziałów, które ukazują kolejne epoki w dziejach miasta: „Pradzieje Lubaczowa”, „Lubaczów w okresie staropolskim”, „Lata zaborów 1772 – 1918”, „Między wojnami światowymi”, „Dwie okupacje”. Treść w nich zawarta została wzbogacona o liczne zdjęcia, ilustracje, mapy i rękopisy. To pierwsze tak obszerne opracowanie przedstawiające historię Lubaczowa.

Informacje zawarte w książce pochodzą ze zbiorów Muzeum Kresów, z archiwów przemyskich, lwowskich, zbiorów bibliotek, ośrodków kultury. W pracy wykorzystano także zasoby własne autora, wiedzę działaczy stowarzyszeń, miejscowych historyków regionalnych, ale przede wszystkim wspomnienia oraz pamiątki mieszkańców Lubaczowa i okolic.

Opracowanie „Dzieje Lubaczowa. Lubaczów od czasów najdawniejszych do lipca 1944 roku” z pewnością będzie doskonałym materiałem historycznym oraz szczególną pozycją dla miłośników historii i mieszkańców, a jeżeli dla niektórych osób stanie się czymś w rodzaju odkrycia krainy nieznanej lub mało znanej, będzie to dla autora największą nagrodą za ponad dwuletnią, wnikliwą i skrupulatną pracę.

Publikacja jest dostępna w lokalnych księgarniach i bibliotekach. Monografia została wydana ze środków Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2016-04-24
Ostatnia modyfikacja: , 2016-04-25


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra