Lubaczów
szukaj
Niedziela, 24 stycznia 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Duże Rodziny zapłacą mniej za śmieci
03-11-2016 08:52


27 października Rada Miejska podjęła uchwałę nr 237/XXVIII/2016, w myśl której zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1863 z późn.zm.).

Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadających na każdego członka rodziny wielodzietnej, jeżeli członkowie tej rodziny ujęci zostali w deklaracji o wysokości opłaty. Zwolnienie może uzyskać właściciel nieruchomości, składając wniosek, który stanowi załącznik do powyższej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
Pliki do pobrania
>> uchwala_237.xxiii.2016.pdf
>> wniosek_o_zwolenienie_z_czesci_oplat_za_gospodarowanie_odpadami.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2016-11-03
Ostatnia modyfikacja: , 2016-11-03InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra