Lubaczów
szukaj
Czwartek, 30 marca 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Aktualności drukuj
17-02-2017 14:00o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubaczowa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa podkarpackiego.

Gmina Miejska Lubaczów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Lubaczów.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości kosztów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Gmina Miejska Lubaczów zobowiązuje się do pokrycia min. 15% kosztów całości zadania wynikającego z umowy.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

Planowany termin realizacji zadania lipiec - wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubaczowa. Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, na formularzu, który można pobrać w urzędzie (Biuro Obsługi Mieszkańca pok. 16, parter) lub ze strony internetowej www.lubaczow.pl. Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane i będą zwracane wnioskodawcom. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie kompletnego wniosku.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Lubaczów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie:
  • Biuro Obsługi Mieszkańca pok. 16,
    tel:. 16 632 11 91
  • Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. C5
    tel.: 16 632 80 10 w. 29
    e-mail:

PONIŻEJ DO POBRANIA WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

Pliki do pobrania
>> program_usuwania_azbestu_m.lubaczow.pdf
>> wniosek_dotacja_azbest_os._fizyczne.pdf
>> wniosek_dotacja_azbest_os._prawne.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-02-17
Ostatnia modyfikacja: , 2017-03-22


KALENDARZ WYDARZEŃ

30
MAR

XXXIII zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

31
MAR

Diana Łania
w Państwowej Szkole Muzycznej

2
KWI

„Wspomnienia o Jonaszu” Teatru Światła Magapar


InspireHub - GIAP
Geoserwis Mapy


Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

 +48 16 632 90 95

Hydrofornia
+48 16 632 16 70

Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500

Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra