Lubaczów
szukaj
Czwartek, 30 marca 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Aktualności drukuj
KONSULTACJE SPOŁECZNE
15-02-2017 13:37


RIR.I.7013.22.2016
Lubaczów, dnia 15.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lubaczowa przypomina o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zaprasza interesariuszy rewitalizacji na wywiady grupowe w ramach prac nad Opracowaniem Programu Rewitalizacji miasta Lubaczowa na lata 2016-2026, które odbędą się w dniu 23 luty 2017 roku, w Sali B1 na parterze Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, zgodnie z harmonogramem:
a) spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – godz. 12:00.
b) wywiady grupowe z ludźmi młodymi – godz. 12:00
c) wywiady grupowe z przedstawicielami instytucji publicznych, Radnymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami – godz. 14:00.

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją, a także wyznaczone na terenie miasta granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Jako aktywni uczestnicy, swoim zaangażowaniem wniesiecie Państwo propozycje i uwagi, które przyczynią się do ostatecznego zdiagnozowania problemów w procesie rewitalizacji . Termin konsultacji społecznych zbierania uwag, wniosków i formularzy od dnia 03.02.2017 r. do dnia 05.03.2017 r.

-//-
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Pliki do pobrania
>> zal_1a_zdegradowany_a2_1_5000_glowny_obszar.pdf
>> zal_1b_zdegradowany_a4_1_5000_podobszar_zuki.pdf
>> zal_2a_rewitalizacja_a2_1_5000_glowny_obszar.pdf
>> zal_2b_rewitalizacja_a4_1_5000_podobszar_zuki.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-02-15
Ostatnia modyfikacja: , 2017-02-23


KALENDARZ WYDARZEŃ

30
MAR

XXXIII zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

31
MAR

Diana Łania
w Państwowej Szkole Muzycznej

2
KWI

„Wspomnienia o Jonaszu” Teatru Światła Magapar


InspireHub - GIAP
Geoserwis Mapy


Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

 +48 16 632 90 95

Hydrofornia
+48 16 632 16 70

Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500

Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra