Lubaczów
szukaj
Niedziela, 27 maja 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Po dodatek mieszkaniowy i energetyczny do MOPS
10-05-2017 12:17

Przypominamy, że od kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Wnioski dostępne są w palcówce przy ul. Wyszyńskiego 4.

Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

Tytuł prawny
O dodatek mogą się ubiegać osoby:
1) wynajmujące mieszkanie,
2) posiadające mieszkanie spółdzielcze (własnościowe albo lokatorskie),
4) właściciele mieszkania lub budynku,
6) osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe
W przypadku osób mieszkających samotnie - średni dochód na miesiąc musi być niższy niż 175% najniższej emerytury. W przypadku kilku osób zamieszkujących lokal - dochód na 1 osobę w domu musi być niższy niż 125% najniższej emerytury. Od 1 marca 2017r. najniższa emerytura wynosi 1000 zł brutto, tak więc aby móc otrzymać dodatek mieszkaniowy, osoba mieszkająca samotnie powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 1750 zł, a rodzina 1250 zł na osobę. Dochód jest wyliczany z 3 ostatnich miesięcy przypadających przed złożeniem wniosku.

Powierzchnia mieszkania
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2. Deklaracja o wysokości dochodów
za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.
3. Wraz z tymi dokumentami należy przedstawić (w zależności od sytuacji rodzinnej w danym gospodarstwie domowym):

 • Właściciel domu jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
 • zaświadczenia o dochodach z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, zlecenie bądź umowę o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). Zaświadczenia z tytułu odbywanych praktyk zawodowych
 • odcinki od rent, emerytur i świadczeń przedemerytalnych z ostatnich 3 miesięcy lub decyzje o przyznaniu i aktualnej wysokości tych świadczeń (brutto) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto w/w świadczeń
 • decyzje o przyznanych i wypłacanych aktualnych świadczeniach rodzinnych oraz alimentach z funduszu alimentacyjnego
 • aktualny wyrok alimentacyjny
 • zaświadczenia z wyższych uczelni o wysokości wypłacanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy stypendiach
 • zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego wg. hektarów przeliczeniowych
 • zaświadczenia o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej
 • w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, należy zgłosić się do MOPS celem złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymywania w okresie rozliczeniowym (wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego)
 • faktura za energię elektryczną w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego
 • wydruk opłat czynszowych za ostatni miesiąc

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, osoba jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 2. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii).

Dodatek energetyczny od dnia 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie,
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-05-10
Ostatnia modyfikacja: , 2017-05-10


KALENDARZ

25-27
MAJ

Festiwal Questingu

27
MAJ

XIII Wojewódzka
Majówka Pszczelarska

28
MAJ

IV Lubaczowska Przedszkoliada Piłkarska

9
CZE

MOTOSERCE

15
CZE

„Leśne Potyczki”
etap II

16
CZE

III Lubaczowska Piątka
II Dziesiątka
Marsz Nordic Walking

16
CZE

Koncert
Michał SzpakInspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra
[Zamknij]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.