Lubaczów
szukaj
Wtorek, 17 lipca 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Miejski Dom Kultury zostanie przebudowany
06-10-2017 10:51

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Miejski Dom Kultury w Lubaczowie zostanie poddany przebudowie. Projekt „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.4 Kultura RPO w kwocie 2.999.149,32 zł, a całkowita wartość projektu to 3.633.224,00 zł. Władze miasta liczą na jak najszybsze podpisanie umowy z Samorządem Województwa.

Budowany na przełomie lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku budynek, nie spełnia dzisiejszych standardów ani potrzeb. Przeprowadzony 10 lat temu remont nie zlikwidował „ciasnoty lokalowej”, która nadal doskwierała MDK, uniemożliwiając wykorzystanie w pełni potencjału kulturalnego miasta i jego mieszkańców. Dofinansowanie z EFRR w kwocie 501.908,29 zł, pozwoliło jedynie na odnowę i podniesienie standardu pomieszczeń sali widowiskowej wraz ze sceną, sali klubowej oraz istniejących sanitariatów na parterze. Zakupiono nowe kotary dla sceny oraz odrestaurowano krzesła na sali widowiskowej. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, dzięki dofinansowaniu w kwocie 74.883,15 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zainstalowano najnowocześniejszy projektor cyfrowy dla potrzeb kina. Działalność sekcji artystycznych cały czas ogranicza jednak brak miejsca, gdzie mogłyby szlifować swój warsztat. Sala klubowa na parterze i kameralna na pierwszym piętrze są cały czas oblegane.


Przełom lat 50/60. PDK w budowiePoczątek lat 60.


Lata 60.


Początek lat 70.


Lata 70.


Lata 90.


Rok 2000

Obecnie nadszedł czas na kompleksową przebudowę budynku. Koncepcja architektoniczna, jak i projekt rozbudowy, powstały przy współpracy Biura Projektów Inżynierskich PRO-GRESS i rzeszowskiego biura projektowego K+Architekci. Projektanci musieli sprostać wielu oczekiwaniom i wymogom stawianym przez inwestora. Ostatecznie decyzja zapadła, że powstanie budynek czterokondygnacyjny.


Dzięki  planowanej inwestycji powstanie 8 nowych, w pełni funkcjonalnych sal przeznaczonych pod działalność artystyczną MDK. Budynek będzie w całości przyjazny osobom niepełnosprawnym. Dostęp do budynku zapewni pochylnia przy wejściu głównym, a dostęp na wszystkie kondygnacje umożliwi winda. Na każdym piętrze znalazło się WC przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz nowych pomieszczeń kasy, szatni czy biurowo-administracyjnych, wygospodarowano także 4 pomieszczenia dla instruktorów MDK, w których będą mogli przygotować się do zajęć z młodzieżą. Cały budynek zostanie wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, łącznie z salą widowiskową.

Parter

Na parterze znajdzie się przestronne foyer, klatka schodowa z windą oraz hol i kawiarnia, jako zaplecze sceny widowiskowej. Będzie ona wykorzystywana m.in. do spotkań autorskich z artystami, muzykami, a także dostępna dla widzów przed seansem filmowym czy innymi spektaklami.I piętro

Na pierwszym piętrze w miejsce jednej sali kameralnej powstaną aż trzy: sala zajęciowa, plastyczna oraz taneczna.II piętro

Na drugim piętrze zaprojektowano 2 sale konferencyjne. Sale wykorzystywane będą przez 3 sekcje plastyczne, 3 sekcje taneczne oraz 4 teatralne, a także chór młodzieżowy „Canzone” i dziecięcy „Canzonetta”.

Kondygnacja -1

W podziemiach zlokalizowano Małą Scenę (nazwaną roboczo Salą Prób) przeznaczoną do klubowych koncertów muzycznych oraz jako sala prób dla 6 sekcji muzycznych – zespołów młodzieżowych. Drugie pomieszczenie to Sala 4 Kultur, gdzie Młodzieżowa Rada Miasta zorganizuje stałą ekspozycję w ramach projektu „Sztuka pamięci – wielokulturowe dziedzictwo Lubaczowa” realizowanego przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest przywrócenie pamięci o wielokulturowości Lubaczowa wśród mieszkańców miasta. Udostępnione zostaną materiały  opracowane w  ramach warsztatów: „Dawny Lubaczów - Architektura XX wieku”, „Opowieści wielokulturowe”, a także materiały audiowizualne ze spotkań ze świadkami historii oraz warsztatów filmowych i Video Mapping 3D.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-10-06
Ostatnia modyfikacja: , 2017-10-06


KALENDARZ

26
LIP

Festiwal Dziedzictwa Kresów

5
SIE

XXIV Turniej
im. Kazimierza GórskiegoInspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra