Lubaczów
szukaj
Wtorek, 11 grudnia 2018r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Nabór do udziału w projekcie: Usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców Lubaczowa
04-01-2018 14:57

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców Lubaczowa".

Projekt będzie realizowany od lutego 2018 r. do marca 2020 r.

Usługi w projekcie przeznaczone są dla 26 mieszkańców miasta Lubaczów, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu. 

Zakres usług świadczonych w ramach projektu obejmuje w szczególności:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np. zakupy, dostarczanie posiłków, karmienie, utrzymywanie porządku, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dostępie do świadczeń zdrowotnych, spędzaniu wolnego czasu, w przemieszczaniu się,
  • opieka higieniczna, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu się, zmianie pieluchomajtek, zmianie bielizny osobistej, pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji,
  • pielęgnacja obejmująca czynności pielęgnacyjne wynikające z zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, np. nawiązanie kontaktów z osobami z otoczenia, rodziną, społecznością lokalną, wspomaganie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

Usługi będą realizowane w sposób dostosowany do potrzeb uczestników, we wszystkie dni tygodnia, również w godz. popołudniowych.

Korzystanie z usług  jest odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, na zasadach określonych przez Radę Miejską w Lubaczowie w uchwałach: Nr 374/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Nr 344/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Osoby zainteresowanie korzystaniem z usług  zapraszamy do składania „deklaracji uczestnictwa” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie  przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4,  w godz. 7.30 – 15.00  w terminie od

11 stycznia 2018 r.  do 26 stycznia 2018 r.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka w zakładce  Usługi opiekuńcze/Pliki do pobrania oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:

(16) 632 90 45,           (16) 632 91 65

Na realizację projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców Lubaczowa” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Deklaracja do pobrania: http://www.mopslubaczow.naszops.pl/pliki/plik/deklaracja-2-1515069608.zip

Źródło: MOPS

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-01-04
Ostatnia modyfikacja: , 2018-01-04


KALENDARZ

13
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

15
GRUDNIA

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła Artystycznego

16
GRUDNIA

V kolejka
ALPS Lubaczów

22
GRUDNIA

Kiermasz Świąteczny

23
GRUDNIA

III Liga Futsalu

30
GRUDNIA

III Liga Futsalu

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra