Lubaczów
szukaj
Wtorek, 11 grudnia 2018r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Kontrole Straży Miejskiej dotyczące opłat za odpady
11-01-2018 09:34

Składowanie odpadów na wysypiskach drożeje z roku na rok. Jednak Rada Miejska nie podnosi opłat od lipca 2013 roku, by nie tworzyć dodatkowych obciążeń dla mieszkańców miasta. Ten stan nie może trwać wiecznie, zwłaszcza że nieliczni lubaczowianie uporczywie uchylają się od obowiązków związanych z gromadzeniem i oddawaniem odpadów. Straż Miejska w porozumieniu z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przeprowadzi kontrole mające na celu zweryfikowanie deklaracji „śmieciowych” składanych przez mieszkańców.

Strażnicy mogą pojawić się na tych posesjach, których właściciele nie złożyli deklaracji, bądź nie uiszczają opłat za odbiór odpadów. Sprawdzą, czy na posesjach podanych jako „niezamieszkałe” faktycznie nikt nie mieszka. Mogą też odwiedzić tych, co do których istnieje uzasadniona obawa, że złożona deklaracja mija się ze stanem faktycznym. Będą również wyposażeni w dane o mieszkańcach, którzy deklarują selektywną zbiórkę odpadów, aby skorzystać z niższych opłat, ale nigdy nie oddali posortowanych śmieci. Strażnicy mają obowiązek przeprowadzić rozmowy wyjaśniające, mają też informować o karach grożących osobom, które nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przez Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stosowne uchwały Rady Miejskiej.

W związku z powyższym Burmistrz Lubaczowa apeluje do mieszkańców o uaktualnienie danych w deklaracjach bądź oświadczeniach, jeżeli od chwili ich złożenia zmieniła się liczba osób, zamieszkujących pod danym adresem lub zmienił się sposób gromadzenia i oddawania odpadów. Właściciele i najemcy lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych zgłaszają liczbę osób u zarządcy budynku. Właściciele domów jednorodzinnych składają deklaracje w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego. Właściciele nieruchomości nowo zabudowanych są zobowiązani złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania. Dopełnienie powyższych obowiązków pozwoli uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie oraz kontroli. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  pod nr tel. 16 632 80 10 w. 29.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-01-11
Ostatnia modyfikacja: , 2018-01-16


KALENDARZ

13
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

15
GRUDNIA

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła Artystycznego

16
GRUDNIA

V kolejka
ALPS Lubaczów

22
GRUDNIA

Kiermasz Świąteczny

23
GRUDNIA

III Liga Futsalu

30
GRUDNIA

III Liga Futsalu

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra