Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 września 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Weź udział w projekcie i „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”
21-02-2018 14:12

Projekt „Przełam barierę - zbuduj swoją karierę!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik
na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0095/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII.
Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe

HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”. Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. – 31.05.2019r.
Zapraszamy osoby:
 • niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo,
 • mieszkające w województwie podkarpackim na terenie jednego z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, niżańskiego, przemyskiego ziemskiego, przeworskiego, strzyżowskiego, leskiego (zgodnie z KC),
 • które ukończyły 29 rok życia,
 • posiadające niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED3 włącznie).
Oferujemy:
 • 5-miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym 1280,66 zł brutto,
 • szkolenia zawodowe i komputerowe,
 • indywidualne konsultacje z trenerem rozwoju kariery,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie pośrednika pracy.
Dodatkowo zapewniamy:
 • stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych i komputerowych,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • catering.
Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane od 12 lutego 2018 r. Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
35-001 Rzeszów

z dopiskiem: projekt „Przełam barierę- zbuduj swoją karierę!”

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 884 378 333 lub osobiście w biurze projektu. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.bezplatneszkolenia.com.pl/przelam-bariere-zbuduj-swoja-kariere/ zawierającej szczegółowe informacje o projekcie, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin projektu.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-02-21
Ostatnia modyfikacja: , 2018-02-21


KALENDARZ

20
WRZ

XXV Bieg Uliczny poświęcony pamięci
gen. Stanisława Dąbka

26
WRZ

Sesja Rady Miejskiej

29
WRZ

Pogoń-Sokół
Gwiazda Wielkie Oczy
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra