Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Weź udział w projekcie i „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”
21-02-2018 14:12

Projekt „Przełam barierę - zbuduj swoją karierę!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik
na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0095/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII.
Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe

HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”. Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. – 31.05.2019r.
Zapraszamy osoby:
 • niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo,
 • mieszkające w województwie podkarpackim na terenie jednego z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, niżańskiego, przemyskiego ziemskiego, przeworskiego, strzyżowskiego, leskiego (zgodnie z KC),
 • które ukończyły 29 rok życia,
 • posiadające niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED3 włącznie).
Oferujemy:
 • 5-miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym 1280,66 zł brutto,
 • szkolenia zawodowe i komputerowe,
 • indywidualne konsultacje z trenerem rozwoju kariery,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie pośrednika pracy.
Dodatkowo zapewniamy:
 • stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych i komputerowych,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • catering.
Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane od 12 lutego 2018 r. Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
35-001 Rzeszów

z dopiskiem: projekt „Przełam barierę- zbuduj swoją karierę!”

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 884 378 333 lub osobiście w biurze projektu. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.bezplatneszkolenia.com.pl/przelam-bariere-zbuduj-swoja-kariere/ zawierającej szczegółowe informacje o projekcie, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin projektu.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-02-21
Ostatnia modyfikacja: , 2018-02-21


KALENDARZ

20
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

22
GRUDNIA

Kiermasz Świąteczny

23
GRUDNIA

III Liga Futsalu

28
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

30
GRUDNIA

III Liga Futsalu

13
STYCZNIA

27. Finał
WOŚP

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra