Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 września 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
LOWE w Dwójce na półmetku działalności
06-03-2018 09:50

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 2 kontynuuje swoją działalność, obejmując swoim zasięgiem coraz więcej osób dorosłych z terenu powiatu lubaczowskiego.

Ponad 200 osób zapisało się na różnorakie formy doskonalenia, podnoszące kompetencje kluczowe: umiejętność porozumiewania się w językach narodowym i obcych, zdolności matematyczne, naukowo – techniczne i informatyczne, rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości, a także świadomości i ekspresji kulturalnej. W nowym roku do projektu przyłączyli się lubaczowscy seniorzy, którzy rozpoczęli naukę języka angielskiego i niemieckiego, biorą udział także w zajęciach warsztatowych rozwijających ekspresję i świadomość kulturalną.

Trzeba podkreślić, że mieszkańcy Lubaczowa i okolic sumiennie podchodzą do zajęć (co pokazuje wysoka frekwencja i aktywność), biorą aktywny udział w warsztatach, grupach dyskusyjnych, ale także pracują w domu – uczestnicy zajęć języka angielskiego dla zaawansowanych rozwiązują dodatkowe zadania na platformie internetowej, pozostałe grupy z języków obcych wykonują dodatkowe ćwiczenia.

Wzrasta świadomość tego, jak ważna dla rozwoju społeczeństwa jest idea LLL – Long Life Learning, czyli uczenia się przez całe życie. Celem projektu jest nie tylko podniesienie czy nabycie określonych kompetencji kluczowych, ale również wykształcenia nawyku uczenia się, poszukiwania rozwiązań, nowych umiejętności i zdolności.

Więcej informacji i harmonogram zajęć znaleźć można na stronie szkoły w zakładce LOWE: https://sp2lubaczow.edupage.org/text6/?.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-03-06
Ostatnia modyfikacja: , 2018-03-06


KALENDARZ

20
WRZ

XXV Bieg Uliczny poświęcony pamięci
gen. Stanisława Dąbka

26
WRZ

Sesja Rady Miejskiej

29
WRZ

Pogoń-Sokół
Gwiazda Wielkie Oczy
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra