Lubaczów
szukaj
Piątek, 19 lipca 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Zalew w Lubaczowie – już za kilka lat
14-09-2018 08:44


Od 2016 roku trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji pn.: „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie”.

Projektowany zbiornik będzie miał powierzchnię 20 ha, natomiast jego średnie wymiary to ok 700 m długości i 400 m szerokości. Wokół zbiornika przewidziano drogę serwisową o długości ok. 2 km, która również pełnić będzie funkcję ścieżki rowerowej. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to trzeci kwartał 2019. Inwestycja zostanie przeprowadzona w cyklu kilkuletnim. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego, okres ten może ulec skróceniu.

W 2016 roku władze miasta zleciły wykonanie badań geotechnicznych gruntu oraz inwentaryzację geodezyjną terenu. Następnie zlecono opracowanie koncepcji projektu architektonicznego zbiornika przeciwpowodziowego. W 2017 roku dla inwestycji opracowano Program funkcjonalno-użytkowy oraz Studium wykonalności projektu. Następnie przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą oraz zlecono opracowanie projektu budowlanego. We wrześniu 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na wniosek Burmistrza rozpoczął procedurę oceny oddziaływania na środowisko. Następnie przygotowano raport oddziaływania na środowisko, a w czerwcu tego roku, rozpoczęto etap uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” ws. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planuje się zakończenie procedury „środowiskowej” do końca 2018 roku oraz „wodnej” na pierwszy kwartał 2019 roku, zaś na drugi kwartał 2019 roku uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zbiornik posiada retencję powodziową, jednak w kolejnym etapie planuje się rozszerzenie jego funkcji o część rekreacyjną. Przygotowano wstępną koncepcję strefy rekreacyjno-sportowej oraz wstępny podział działek dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wygospodarowano 53 działki z przeznaczeniem na usługi i turystykę o średniej powierzchni 10-11 ar (typowe wymiary: 35mx30m), a także 2 działki z przeznaczeniem na MOSiR i Centrum Kultury. Przewidywana długość dróg w obszarze zabudowy liczy 1,8 km, przy których zaplanowano strefę parkowania dla 1112 stanowisk postojowych. Wstępnie założono, że odpłatność w strefie parkowania będzie obowiązywała w miesiącach wakacyjnych, w jednorazowej cenie 5 zł za dobę, co przy minimalnym wskaźniku wykorzystania na poziomie 30%, wygeneruje przychód w wysokości ok. 100 tys. zł, który zostanie przeznaczony na wynagrodzenia dla ratowników w okresie letnim.

Poniżej prezentujemy mapę z projektowanym zbiornikiem wraz z koncepcją strefy rekreacyjno-sportowej oraz wstępny podział działek dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także przebieg dwóch kluczowych dróg zaplanowanych w strategii miasta, służące skomunikowaniu zbiornika.

1) Priorytet II. zadanie 2. Udostępnienie terenów usługowo-handlowych oraz turystyczno-rekreacyjnych w Lubaczowie – Etap I, poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Sadowej, ul. Zbożowej i ul. Nowej wraz z budową mostu na rzece Sołotwie, łączące drogę wojewódzką 867 ul. płk Dąbka z drogą powiatową 1684 ul. Nową w Lubaczowie (realizacja w latach 2020-2025).

2) Priorytet II. zadanie 7. Udostępnienie terenów usługowo-handlowych oraz turystyczno-rekreacyjnych w Lubaczowie – Etap III, poprzez budowę drogi gminnej na dz. nr ewid. gruntów 378, 500 łączącej drogę powiatową 1664R Lubaczów – Futory z ul. Sadową wraz z nowym przejazdem kolejowo-drogowym z rogatkami (dojazd do zbiornika przy rz. Sołotwie) (realizacja w latach 2027-2029)Projekt zagospodarowania terenu budowy zbiornika przeciwpowodziowego


Koncepcja terenu rekreacji i sportu MOSiR


Koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego, działki usugowo-rekreacyjne przy zbiorniku


Zbiornik na tle planowanych dróg
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-09-14
Ostatnia modyfikacja: , 2018-09-14


KALENDARZ

30
07

XI Zwyczajna
Sesja Rady Miejskiej

?
08

Turniej Piłkarski
im. Kazimierza Górskiego

14
10

XXII edycja konkursu
„Wiem wszystko
o mojej miejscowości”InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra