Lubaczów
szukaj
Czwartek, 21 lutego 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Przychodnia przy ul. Kopernika zyska termomodernizację
25-09-2018 10:18


Miasto Lubaczów otrzymało dofinansowanie w kwocie niemal 600 tys. zł na termomodernizację budynku przychodni przy ul. Kopernika w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, konkurs nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18.

Nasz wniosek znalazł się na 17 miejscu listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały dofinansowanie ze środków RPO WP. Wartość ogółem projektu: 864 259,36 zł w tym wartość otrzymanego dofinansowania: 597 252,39 zł.

Dotychczasowy stan techniczny i energetyczny budynku jest dalece niezadowalający. Budynek wykazuje znaczne straty energii cieplnej, co spowodowane jest nieocieplonymi ścianami i stropodachem oraz nieefektywną instalacją centralnego ogrzewania. Przedsięwzięcie polegać będzie na termomodernizacji budynku obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu wentylowanego, częściowej wymianie pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji grzewczej.

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 721,49 GJ/rok. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [KWh/rok] (CI 32) 220 460,00 KWh/rok.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-09-25
Ostatnia modyfikacja: , 2018-09-25
KALENDARZ

11-23

LUTEGO
Ferie zimowe
z MDK

11-23

LUTEGO
Sportowe Ferie
z MOSiR

21
LUTEGO

V zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

22
LUTEGO

Promocja książki „Dzieje lasów lubaczowskich”

24
LUTEGO

Koncert Galowy
„Kresy" i Przyjaciele”

26
LUTEGO

Mistrz Ortografii
Ziemi Lubaczowskiej

29
LUTEGO

Lubaczowskie Impresje Muzyczne

2
MARCA

Charytatywny Bal Karnawałowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra