Lubaczów
szukaj
Piątek, 14 grudnia 2018r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Przychodnia przy ul. Kopernika zyska termomodernizację
25-09-2018 10:18


Miasto Lubaczów otrzymało dofinansowanie w kwocie niemal 600 tys. zł na termomodernizację budynku przychodni przy ul. Kopernika w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, konkurs nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18.

Nasz wniosek znalazł się na 17 miejscu listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały dofinansowanie ze środków RPO WP. Wartość ogółem projektu: 864 259,36 zł w tym wartość otrzymanego dofinansowania: 597 252,39 zł.

Dotychczasowy stan techniczny i energetyczny budynku jest dalece niezadowalający. Budynek wykazuje znaczne straty energii cieplnej, co spowodowane jest nieocieplonymi ścianami i stropodachem oraz nieefektywną instalacją centralnego ogrzewania. Przedsięwzięcie polegać będzie na termomodernizacji budynku obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu wentylowanego, częściowej wymianie pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji grzewczej.

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 721,49 GJ/rok. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [KWh/rok] (CI 32) 220 460,00 KWh/rok.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-09-25
Ostatnia modyfikacja: , 2018-09-25


KALENDARZ

15
GRUDNIA

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła Artystycznego

16
GRUDNIA

V kolejka
ALPS Lubaczów

20
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

22
GRUDNIA

Kiermasz Świąteczny

23
GRUDNIA

III Liga Futsalu

28
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

30
GRUDNIA

III Liga Futsalu

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra