Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 21 stycznia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Akcja „Zima”
04-12-2018 11:53

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, podobnie, jak w latach ubiegłych, podejmuje działania mające na celu monitorowanie sytuacji osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami. Osoby bezdomne mają możliwość korzystania ze schronienia w schronisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu. W okresie niskich temperatur żadnej z potrzebujących osób, które zgłoszą się o pomoc nie zostanie odmówiona możliwość skorzystania ze schronienia. Równocześnie osobom bezdomnym w trybie nagłym przyznawana jest pomoc w formie gorącego posiłku. W celu uzyskania świadczenia należy zgłosić się do pracownika socjalnego. W zakresie monitorowania sytuacji osób bezdomnych tutejszy Ośrodek współpracuje, między innymi z Policją, szpitalem.

Pracownicy MOPS w okresie zimowym starają się przychodzić z pomocą szczególnie osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom o najniższych dochodach czy osobom niezaradnym życiowo. Wzmacniają swoje działania w celu dotarcia również do osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia z powodu niskich temperatur. Już od września wdrażana jest pomoc o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Osoby o najniższych dochodach mają przyznawane zasiłki celowe na opał oraz dofinansowania do zakupu leków. Z form niepieniężnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2006 – 2013” przyznaje się pomoc w formie wyżywienia, w tym gorącego posiłku. Dla osób, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Pracownicy socjalni wizytują środowiska osób samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, niezaradnych życiowo, w celu rozpoznania ich sytuacji życiowej i potrzeb związanych ze zbliżającą się zimą.

Wszelkie działania pracowników socjalnych związane ze zbliżającym się okresem zimowym realizowane są w sposób priorytetowy. Pracownicy natychmiast reagują na zgłoszenia instytucji i osób prywatnych o osobach zagrożonych.


WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM

Inf. otrzymana od MOPS
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-12-04
Ostatnia modyfikacja: , 2018-12-04
KALENDARZ

18
STYCZNIA

Zebranie
z mieszkańcami
Osiedla nr 2

18
STYCZNIA

Wieczór poezji

19
STYCZNIA

Msza Święta
w intencji Ojczyzny
i o pokój w Narodzie

20
STYCZNIA

Amatorska Liga
Piłki Siatkowej

20
STYCZNIA

III Liga Futsalu
grupa Lubaczów

21
STYCZNIA

Zebranie
z mieszkańcami
Osiedla nr 3

22
STYCZNIA

Zebranie
z mieszkańcami
Osiedla nr 4

23
STYCZNIA

Zebranie
z mieszkańcami
Osiedla nr 5

24
STYCZNIA

Zebranie
z mieszkańcami
Osiedla nr 6

25
STYCZNIA

„Wiem wszystko o mojej miejscowości"
- podsumowanie konkursu

25
STYCZNIA

Zebranie
z mieszkańcami
Osiedla nr 7

27
STYCZNIA

Herody 2019

27
STYCZNIA

Amatorska Liga
Piłki Siatkowej

27
STYCZNIA

III Liga Futsalu
grupa Lubaczów

28
STYCZNIA

Sesja Rady Miejskiej


InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra