Lubaczów
szukaj
Piątek, 19 lipca 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
W „Trójeczce” działa gabinet specjalistyczny „Myślę, widzę, czuję”
14-01-2019 10:34

Miejskie Przedszkole nr 3 rozszerzyło dotychczasową  ofertę  zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz rodziców.

Od stycznia 2019 r. zajęcia specjalistyczne prowadzone będą w nowym pomieszczeniu tj. gabinecie specjalistycznym „Myślę, widzę, czuję”. Gabinet stanowić będzie strefę stymulacji wszechstronnego rozwoju dziecka, gdzie prowadzone będą zajęcia wyrównujące szanse  edukacyjne dzieci, tj. logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja, arteterapia, terapia ręki, wspomaganie dziecka autystycznego, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Gabinet specjalistyczny wyposażony jest w sprzęt i materiał rozwojowy służący realizacji zajęć w małych zespołach lub indywidualnie, w zależności od ustaleń zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza wyników obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka dokonywana systematycznie przez nauczycieli przedszkola wykazuje, że coraz więcej dzieci, już w okresie przedszkolnym, wymaga wsparcia w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mając świadomość oczekiwań dzieci i rodziców w tym zakresie Rada Pedagogiczna przedszkola ustawicznie rozszerza i podnosi poziom kwalifikacji i kompetencji zawodowych, tak aby w pełni realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Środki na zorganizowanie i wyposażenie gabinetu pochodzą w większości z Fundacji PZU oraz z budżetu przedszkola.

Rezultatem realizacji projektu jest rozszerzenie oferty przedszkola, podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli oraz poprawa komfortu pracy.

Społeczność przedszkola pragnie serdecznie podziękować darczyńcom i wolontariuszom za udział w projekcie i realizację ważnego dla edukacji małych dzieci zadania dydaktycznego.

Dyrektor przedszkola

Elżbieta Maksymowicz

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-01-14
Ostatnia modyfikacja: , 2019-01-14


KALENDARZ

30
07

XI Zwyczajna
Sesja Rady Miejskiej

?
08

Turniej Piłkarski
im. Kazimierza Górskiego

14
10

XXII edycja konkursu
„Wiem wszystko
o mojej miejscowości”InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra