Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 lutego 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Wsparcie dla małych gospodarstw rolnych
27-02-2019 13:27


Ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowane będą projekty restrukturyzujące małe gospodarstwa rolne w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Projekty będą miały na celu rozwój produkcji rolnej w gospodarstwie i powinny przyczynić się do wzrostu dochodów z tych gospodarstw. Pomoc będzie udzielana w postaci bezzwrotnej premii w maksymalnej wysokości 60 000, 00 zł. Premia zostanie wypłacona w dwóch ratach: 80% po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznanie pomocy, a 20% po poprawnej realizacji biznesplanu.Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Kto może ubiegać się o pomoc?
  1. O premię może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów rolnych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
  2. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro.
  3. Gospodarstwo musi być ubezpieczone w KRUS nieprzerwanie od co najmniej dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym składany będzie wniosek.
  4. Osoba składająca wniosek w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie może prowadzić działalności gospodarczej.
  5. Przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa.

Na co może być wydana pomoc?

Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze jest szeroki. Obejmuje m.in.: budowę lub modernizację budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet zwierzęta hodowlane.

Nabór wniosków rozpocznie się 28 lutego i potrwa do 29 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach w.w. działania dostępne są na stronie internetowej ARiMR oraz w Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-02-27
Ostatnia modyfikacja: , 2019-02-27


KALENDARZ

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra