Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
3 mln zł dofinansowania na drogi
25-04-2019 08:56


Miasto Lubaczów pozyskało 3 mln zł dofinansowania na budowę i przebudowę ul. Mjr Hubala i ul. Kurierów Armii Krajowej. Nasz wniosek: „Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz N104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” znalazł się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - drogi gminne i powiatowe - 2019 rok.


Mieszkańcy ul. Kurierów AK doczekają się wreszcie porządnej drogi ze ścieżką rowerową oraz obustronnym chodnikiem. Ponadto istniejąca ul. Mjr Hubala zostanie rozbudowana i połączona z obecną ulicą Ofiar Katynia. Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek drogi od budowanego basenu do dworca kolejowego z przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego na rondo.

Projektowana szerokość jezdni ul. Hubala to 7,00 m o nawierzchni bitumicznej. Chodniki dla pieszych z wydzieloną ścieżką rowerową jednokierunkową po obu strunach drogi oddzielony od jezdni pasem zieleni o łącznej szerokości 3,00 m. Na odcinku od Słowackiego do budowanego basenu ścieżka rowerowa pełnić będzie funkcje drogi dla pieszych i rowerów o zmiennej szerokości 3,00- 3,50 m (przewężenie z uwagi na zabezpieczenie wieży ciśnień – wymóg konserwatora zabytków), w ruchu dwukierunkowym. Koniec projektowanego odcinka drogowego to krawędź płyty skrzyżowania dróg powiatowych ul. Słowackiego i ul. Kolejowej, który obejmuje przebudowę skrzyżowania na rondo. Przy rondzie zlokalizowane będzie przejście dla pieszych z wyspą dzielącą (tzw. azylem). Budowa ronda obejmuje częściowo przebudowę zatoki autobusowej zlokalizowaną w ul. Kolejowej i wprowadzenie ruchu z zatoki na rondo.

Ulica Kurierów Armii Krajowej podobnie jak ul. Hubala również będzie miała szerokość 7,00 m. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa przy prawej krawędzi jezdni o szerokości 2,50 m, nawierzchnia bitumiczna. Chodnik po stronie prawej, przy krawędzi ścieżki rowerowej, szer. 1,50, po stronie lewej oddzielony od jezdni pasem zieleni, szer. 2,00 m.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-04-25
Ostatnia modyfikacja: , 2019-04-25


KALENDARZ

24
08

Targowisko (P)różności

25
08

XXV Turniej
im. Kazimierza Górskiego

14
10

XXII edycja konkursu
„Wiem wszystko
o mojej miejscowości”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra