Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Aktualności drukuj
Rusza projekt „Młodzi, Aktywni, Wykształceni!”
26-04-2019 08:29


Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Młodzi, Aktywni, Wykształceni!” realizowanego przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) młodych w wieku 15 - 29 lat, które są bierne zawodowo oraz spełniających wszystkie warunki:
  • Miejsce zamieszkania: województwo podkarpackie;
  • Pozostawanie w wieku 15-29 lat;
  • Pozostawanie osobą bierną zawodowo;
  • Posiadanie statusu osoby pozostającej bez pracy, nie uczestniczącej w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET);
  • Zaświadczenie (orzeczenie) w przypadku osoby z niepełnosprawnościami.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) młodych do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami z woj. podkarpackiego do 31.05.2020 r. poprzez przekwalifikowanie, uzyskanie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

  1. Indywidualna diagnoza zawodowa Uczestnika Projektu z tworzeniem IPD.
  2. Blok miękkich kompetencji zawodowych.
  3. Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe z certyfikacją zewnętrzną.
  4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
  5. Wysokiej jakości staże zawodowe

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Więcej o projekcie na www.crb.lublin.pl lub pod numerem telefonu 733 300 563.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202.


wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-04-26
Ostatnia modyfikacja: , 2019-04-26InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra