Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Aktualności drukuj
Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego
16-07-2019 12:04

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 31.12.2021

Wartość ogółem projektu: 7 350 354 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 5 266 404 zł

Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego.

Grupy osób i usług priorytetowych:
a) pracownicy powyżej 50 roku życia,
b) pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3,
c) przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
d) przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
e) usługi rozwojowe kończące się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.15.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Kwota dofinansowania:

Limit dofinansowania na 1 pracownika:

Mikro przedsiębiorstwo: 8 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: 8 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: 8 000 zł

Limit dofinansowania na przedsiębiorstwo:

Mikro przedsiębiorstwo: 16 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: 40 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: 80 000 zł

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane jako pomoc de minimis:

Mikro przedsiębiorstwo: 70%
Małe przedsiębiorstwo: 60%
Średnie przedsiębiorstwo: 50%

W przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat, pracowników o niskich kwalifikacjach oraz usług rozwojowych kończących się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji poziom dofinansowania jest wyższy o 10%

Dofinansowanie udzielane jako pomoc publiczna:

Dofinansowanie wynosi 50% kwoty dofinansowania wyliczonej jak dla pomocy de minimis

Uwaga!!!
Wysokość dofinansowania na usługi doradcze (zarówno przy pomocy publicznej, jak i pomocy de minimis) wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Jako koszty kwalifikowalne należy rozumieć kwotę dofinansowania.

KONTAKT:

Biuro projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 27, pierwsze piętro (Budynek jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami)

Terminy i lokalizacja dyżurów doradców ds. Bazy Usług Rozwojowych (dyżury poza siedzibą PARR S.A.)

Lubaczów:
ul. Kościuszki 18
(Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie)
każdy wtorek miesiąca, godziny: 9.00 - 15.00
Telefon: 576 363 197

Informujemy także, że spotkanie z doradcą ds. Bazy Usług Rozwojowych jest również możliwe w inny dzień tygodnia, natomiast wymaga to wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego.

Więcej informacji pod linkiem: www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-07-16
Ostatnia modyfikacja: , 2019-07-16InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra