Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 lutego 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów”
07-11-2019 09:43


W 2019 roku Gmina Miejska Lubaczów realizowała zadanie pn” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lubaczów”. Obejmowało ona demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji, których właściciele zgłosili chęć uczestnictwa w przedmiotowym przedsięwzięciu.

Zadanie zrealizowano w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na podstawie umowy dotacji nr 2377/2019/OZ/R/DA z dnia 04.09.2019r. zawartej z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Całkowity koszt projektu wyniósł 16 796,16 złotych, w tym:
  • 8 398,08 zł (50%) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • 5 878,66 zł (35%) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
  • 2 519,42 zł (15%) – Gmina Miejska Lubaczów.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 24,00 Mg. W projekcie wzięło udział 18 właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lubaczowa. Z 9 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe, a z pozostałych nieruchomości specjalistyczna firma odebrała wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Zrealizowano przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-11-07
Ostatnia modyfikacja: , 2019-11-07


KALENDARZ

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra