Lubaczów
szukaj
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Podsumowanie XXII edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”
09-12-2019 14:18


W piątek (6 grudnia) w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste podsumowanie XXII edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”, który jako jeden z najstarszych w powiecie lubaczowskim niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli ze szkół naszego powiatu.


Uroczystość zainaugurował występ artystyczny młodzieży pod opieką Marka Kindrata, instruktora Miejskiego Domu Kultury. Następnie dyrektor biblioteki Katarzyna Pelc – Antonik powitała wszystkich przybyłych na ogłoszenie wyników: przedstawicieli władz samorządowych, młodzież, nauczycieli, dyrektorów szkół, członków jury. Przypomniała historię konkursu, jego główne cele i założenia oraz inicjatorów i osoby zaangażowane w realizację poszczególnych edycji – m.in. śp. Romana Ogryzłę i śp. Jana Bogusza oraz zmarłego w tym roku śp. Zbigniewa Urbana, wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, który zawsze wspierał bibliotekę w jej działaniach. Zgromadzeni uczcili Jego pamięć minutą ciszy.

Później przystąpiono do podsumowania i ogłoszenia wyników tegorocznej edycji. W tym roku na konkurs wpłynęły 42 prace (12 historycznych, 17 plastycznych, 13 kompletów zdjęć), przygotowane pod kierunkiem 14 nauczycieli z 9 szkół z powiatu lubaczowskiego. Autorami prac było 44 uczniów (14 – historycznych, 17 plastycznych, 13 fotograficznych). Wyboru najlepszych prac dokonało jury. Byli to historycy z naszego regionu oraz lokalni plastycy i fotograficy.

Prace historyczne oceniała komisja w składzie: przewodniczący – dr Zygmunt Kubrak – historyk, regionalista miłośnik ziemi lubaczowskiej, emerytowany dyrektor Muzeum Kresów, Ryszard Antonik – historyk, emerytowany dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2, Dariusz Sałek – historyk, adiunkt, historyk Muzeum Kresów.

Po dokonaniu oceny prac i analizie punktacji komisja przyznała nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zdobyły Martyna Czerniak i Natalia Kobiałka z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie za pracę „PRL” – opiekun Zygmunt Krasiński. Drugie miejsce otrzymał Patryk Komenda ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za pracę „Żywa historia i dzień dzisiejszy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie” – opiekun Tymoteusz Furgała. Trzecie miejsce przyznano Karolinie Mazurkiewicz z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie za pracę „Dworek szlachecki w Nowym Siole wczoraj i dziś” – opiekun Marcin Łabisz.

Wyróżnienia otrzymali: Natalia Horoszko ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Różanieckiej za pracę pt. „Śniłówka”– opiekun Justyna Grechuta, Justyna Cichocka i Angelika Wójcik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za pracę „Jest się czym pochwalić” – Nadleśnictwo Oleszyce – opiekun Tymoteusz Furgała, Emil Jedlićka z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie za pracę „Nieistniejące przysiółki w okolicy wsi Tymce” – opiekun Zygmunt Krasiński.
Nagrodami za I, II , III miejsce były nagrody pieniężne. I miejsce – 400 zł , II miejsce- 300 zł, III miejsce – 200 zł.

Z kolei w skład komisji plastycznej weszli Janusz Szpyt – artysta plastyk z Lubaczowa, który przez wiele lat pełnił funkcję instruktora w MDK i Stanisław Sobczyk – artysta plastyk, emerytowany instruktor MDK. Po dokonaniu oceny prac jurorzy postanowili nagrodzić pierwszym miejscem Kacpra Mazura za pracę pt. „Cerkiew w Łówczy” wykonaną pod kierunkiem Grzegorza Wajsa z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej. Drugie miejsce zdobyła Sofia Lychman za pracę pt. „Cerkiew św. Onufrego w Oleszycach” wykonaną pod kierunkiem Anny Kubrak z Zespołu Szkół w Oleszycach. Trzecie miejsce otrzymał Marcin Grona za pracę wykonaną pod kierunkiem Iwony Pelc-Żurawel z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Wyróżnienia otrzymali: Piotr Krzyszycha za pracę pt. „Cmentarz. Huta Różaniecka” wykonaną pod kierunkiem Grzegorza Wajsa z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej, Paulina Krzemieniecka za pracę wykonaną pod kierunkiem Moniki Garbacz z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie i Sara Kostecka za pracę wykonaną pod kierunkiem Beaty Sobków – Pawlik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach.

Nagrodami za I, II, i III miejsce były nagrody pieniężne (I miejsce – 200 zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł.)

Natomiast pracom fotograficznym przyglądało się jury w składzie Tomasz Michalski – fotograf, miłośnik Roztocza i ziemi lubaczowskiej oraz Henryk Wacnik – od wielu lat właściciel studia fotograficznego, fotograf, filmowiec. Po dokonaniu oceny kompletów zdjęć pierwsze miejsce przyznali Dominice Maciejewicz z Zespołu Szkół w Oleszycach za komplet fotografii pt. „Cerkiew w Cieszanowie” wykonany pod kierunkiem Anny Kubrak. Drugie miejsce przypadło Maji Mróz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za komplet fotografii pt. „Cerkiew pw. św. Onufrego w Oleszycach” wykonany pod kierunkiem Renaty Kisały. Komisja przyznała dwa równorzędne trzecie miejsca - Paulinei Mazur ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za komplet fotografii pt. „Cerkiew w Borchowie” wykonany pod kierunkiem Renaty Kisały oraz Patrycji Mazur ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za komplet fotografii pt. „Cerkiew w Borchowie” wykonany pod kierunkiem Renaty Kisały. Wyróżnienia otrzymali: Gabriel Borysewicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za pracę pt. „Cmentarz Żydowski” wykonaną pod kierunkiem Renaty Kisały i Oliwia Grabik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za pracę pt. Greckokatolicka Cerkiew pw. św. Onufrego w Oleszycach” wykonaną pod kierunkiem Renaty Kisały.

Nagrodami za I, II, i III miejsce były nagrody pieniężne (I miejsce – 200 zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł). Dodatkowo wszystkie osoby nagrodzone otrzymały statuetki i nagrody książkowe. Książki dostały również osoby wyróżnione. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy oraz upominki w postaci albumów książkowych.

Kończąc uroczystość dyrektor biblioteki podziękowała wszystkim za udział w konkursie i zaprosiła do obejrzenia nagrodzonych prezentacji multimedialnych – Patryka Komendy pt. „Żywa historia i dzień dzisiejszy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie” oraz Martyny Czerniak i Natalii Kobiałki pt. „PRL”.

 


wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-12-09
Ostatnia modyfikacja: , 2019-12-09


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra