Lubaczów
szukaj
Środa, 22 stycznia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Aktualności drukuj
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
23-12-2019 12:38


Dnia 19 grudnia 2019r. Rada Miejska w Lubaczowie podjęta uchwałę nr 196/XVI/2019, na mocy której właściciele nieruchomości niezamieszkałych, od dnia 01.03.2020r. zostali wyłączeni z gminnego systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Konieczność jej podjęcia wynikała z wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, której zapisy uniemożliwiły, ze względów ekonomicznych, dalszy odbiór odpadów komunalnych z przedmiotowych nieruchomości.

W wyniku podjęcia przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 6 ust 1 cyt. wyżej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, będą musieli zawrzeć indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, okazać ją w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie oraz przedkładać dowody uiszczania opłat za wywóz odpadów.

Ponadto zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkowe, a nie jak dotychczas dobrowolne.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-12-23
Ostatnia modyfikacja: , 2019-12-23


KALENDARZ

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra