Lubaczów
szukaj
Środa, 8 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Aktualności drukuj
Informacja Starosty Lubaczowskiego dotycząca pracy wydziału komunikacji
15-03-2020 14:57

Informuję, że od dnia 16.03.2020 r. wydział obsługuje w ograniczonym zakresie z powodu zagrożenia epidemiologicznego i nieobecności pracowników. W związku z tym:

Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP proszę zgłaszać w jeden z następujących sposobów:

– drogą elektroniczną poprzez E-PUAP,

– za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Wnioski o wymianę prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami należy obecnie przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub elektronicznie.

Opłaty za wydanie prawa jazdy należy przekazać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie nr:

47 9101 0003 2001 0010 7448 0005

i potwierdzenie przesyłać na adres urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej, E-PUAP lub e – mail: 

Wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji zostają anulowane. Strona służąca do internetowego umawiania wizyt zostaje zawieszona do odwołania.

Kontakt telefoniczny:

– Prawa jazdy: 16 632 87 40

– Rejestracja pojazdów: 16 632 87 42

Jednocześnie informuję, iż obecną sytuację epidemiologiczną traktujemy jak siłę wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W związku z tym Starosta Lubaczowski nie będzie nakładał kar z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, to jest kar za niedokonanie w terminie 30 – dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli naruszenie to miało związek z sytuacją epidemiologiczną.

Pliki do pobrania
>> zarzadzeniekoronawirus_komunikacja.doc
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-03-15
Ostatnia modyfikacja: , 2020-03-16InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra