Lubaczów
szukaj
Czwartek, 24 czerwca 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Uroczystości pożegnalne J.E. Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego
09-09-2020 10:36

Tak jak tutaj rozpoczęła się jego biskupia posługa, tak tutaj rozpoczyna się jego ostatnia ziemska droga. – mówił abp Mieczysław Mokrzycki w czasie uroczystości pożegnalnych Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego, które rozpoczęły się we wtorek (8.09) w Konkatedrze.

Mszy świętej przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, a Eucharystię koncelebrowali: metropolita przemyski abp Adam Szal, biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński i biskup senior diecezji charkowsko-zaporoskiej Marian Buczek, Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego Andrzej Stopyra i wielu innych księży. W Liturgii wzięli udział m.in.: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wraz z rektorem, władze miasta, powiatu i gminy Lubaczów oraz konsul honorowy Kazachstanu w Polsce.

W czasie mszy świętej bp Mariusz Leszczyński odczytał list papieża Franciszka. Ojciec Święty poinformował, że z żalem przyjął wiadomość o śmierci kardynała Jaworskiego i zapewnił, że jednoczy się w modlitwie żałobnej.

- Pozostawił po sobie godne świadectwo gorliwości kapłańskiej, erudycji, wierności Ewangelii i odpowiedzialności za wspólnotę wierzących. – podkreślił papież Franciszek.

Podczas homilii abp Mieczysław Mokrzycki przypomniał, że kardynał Marian Jaworski dwukrotnie w kierowanej przez siebie diecezji podejmował papieża Jana Pawła II (w 1991 roku w Lubaczowie i 2001 roku we Lwowie) oraz udzielił Ojcu Świętemu w ostatnich chwilach życia sakramentu namaszczenia chorych i przyniósł wiatyk.

Pożegnalna msza święta zakończyła się oficjalnymi przemówieniami i wpisami do Księgi Kondolencyjnej.

Kard. Marian Jaworski zostanie pochowany w piątek (11.09) w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ciało duchownego, zgodnie z jego ostatnią wolą, spocznie w krypcie Kaplicy Cudownego Obrazu Marki Bożej Kalwaryjskiej.Marian Jaworski święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Zaraz potem został wikarym w Baszni Dolnej, a później był kapelanem abp. Eugeniusza Baziaka. W 1974 r. został kanonikiem gremialnym lwowskiej kapituły archikatedralnej w Lubaczowie. Po przekształceniu w 1981 r. Wydziału Teologicznego w Papieską Akademię Teologiczną był wykładowcą i jej pierwszym rektorem w latach 1982-1988. W 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim (1984-1991) polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego. 29 czerwca 1984 r. odbył ingres do prokatedry bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie. 16 stycznia 1991 r. papież Jan Paweł II mianował bp. Jaworskiego pierwszym po II wojnie światowej arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. To dzięki jego staraniom do Lubaczowa przyjechał Papież Jan Paweł II w 1991 r. Marian Jaworski nawiedzał miasto wielokrotnie, zarówno podczas oficjalnych spotkań modlitewnych jak i prywatnie. 28 października 1994 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 167/XXII/96 nadano mu Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa. Był również Honorowym Obywatelem Gminy Lubaczów oraz Krakowa i Puszczykowa. W 1998 r. Jan Paweł II mianował go w kardynałem in pectore, a trzy lata później ogłosił jego nominację. Po przejściu w 2008 r. na emeryturę mieszkał w Krakowie. Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 r. „w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz pogłębiania dialogu ekumenicznego, za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii” prezydent RP Andrzej Duda odznaczył kard. Mariana Jaworskiego Orderem Orła Białego. Zmarł w sobotę 5 września, w wieku 94 lat. Jego biskupia dewiza: „Dla mnie żyć to Chrystus” była dla niego przewodnim hasłem całego kapłańskiego życia.
wsteczInspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra