Lubaczów
szukaj
Wtorek, 26 stycznia 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Czyste powietrze
18-11-2020 09:28


Od 1 października Burmistrz ma obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej. Zadanie to z upoważnienia Burmistrza będzie realizować Sekcja Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Druki wniosków można pobrać ze strony Ośrodka: http://www.mopslubaczow.naszops.pl/pliki/plik/wniosek-o-zaswiadczenie-1605685458.pdf
/wzór jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia - Dz.U. z 2020 poz Poz. 1713/

A po wypełnieniu i skompletowaniu - wnioski należy złożyć w Sekcji Świadczeń Rodzinnych MOPS w Lubaczowie ul. Rynek 2/3 (nad apteką).

Osoby składające wniosek z żądaniem wydania ww. zaświadczenia zobowiązane są dołączyć do wniosku odpowiednio następujące dokumenty:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (dotyczy to osób prowadzących działalności gospodarczą –ryczałt),
- nakaz płatniczy za 2019r. potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego - do wglądu (dotyczy to osób, które posiadają gospodarstwo rolne).

Dodatkowo w oświadczeniu stanowiącym część III ww. wniosku należy wskazać dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli ktoś z członków gospodarstwa domowego takowe otrzymywał w roku bazowy* (dochody te są wymienione w pouczeniu ww. oświadczenia, najbardziej popularne to: stypendium, alimenty, zasiłek chorobowy z KRUS, zasiłek macierzyński z KRUS i ulga na dzieci odliczona od podatku, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego**).

*Dla wniosków składanych w okresie od października br. do sierpnia 2021r - rokiem bazowym będzie rok 2019.

**Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego należy wyliczyć wg wzoru: liczba ha przeliczeniowych x 12 m-cy x stawka z ha tj. 270,33zł. (za 2019r.) i wpisać w oświadczeniu – część III wniosku

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się tel. 16 632 94 95.

Informacja nadesłana
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-11-18
Ostatnia modyfikacja: , 2020-11-18InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra