Lubaczów
szukaj
Niedziela, 24 stycznia 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Nowy sprzęt komputerowy w MBP
10-12-2020 14:45


Miejska Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu „Cyfrowe GOK-i” jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, dlatego w ramach projektu biblioteka otrzymała 5 komputerów przenośnych wraz z pakietem oprogramowania biurowego i oprogramowania do obsługi grafiki wektorowej i rastrowej oraz materiały szkoleniowe z zakresu dziennikarstwa online i bezpiecznego zachowania w sieci. W ramach projektu przeszkoleni zostaną także pracownicy biblioteki, którzy następnie będą prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży.


wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-12-10
Ostatnia modyfikacja: , 2020-12-10InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra