Lubaczów
szukaj
Niedziela, 28 lutego 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Odpady z nieruchomości niezamieszkałych
03-02-2021 10:14


Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, zobowiązani są prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi. Oznacza to, że właściciele firm muszą zapewnić odbiór śmieci we własnym zakresie.


Przypominamy, że odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Miejską Lubaczów. Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia przez właścicieli firm indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Rejestr Działalności Regulowanej dostępny jest pod linkiem: http://www.lubaczow.pl/go.php?/pl/gospodarka_odpadami_komunalnymi/rejestr_dzialalnosci_regulowanej.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-02-03
Ostatnia modyfikacja: , 2021-02-03


InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra