Lubaczów
szukaj
Sobota, 15 maja 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Program WSPIERAJ SENIORA
04-02-2021 09:04


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”, program finansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody i własnych gminy.


Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, (w wyjątkowych sytuacjach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70. roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

1. Usługa wsparcia jest realizowana przez pracowników Ośrodka dla mieszkańców Lubaczowa.
2. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.
3. Udzielanie pomocy w ramach programu nie zależy od sytuacji dochodowej, ani nie jest przyznawane na drodze administracyjnej.
4. Pomoc w formie usługi wsparcia jest nieodpłatne.
5. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidualnie z osobą wyznaczoną do pomocy.

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu „Wspieraj Seniora”?

KROK I

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię:

Numer Infolinii: 22 505 11 11 – od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 – 21:00

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Na zgłoszenia przyjęte w weekend, pracownik Ośrodka kontaktuje się telefonicznie z osobą zainteresowaną w poniedziałek.

Rekomendujemy w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii.
Potrzebę usługi można również zgłaszać bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie.

Numer telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
16 632 94 95 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30;
669 804 700 - od piątku od godz. 15:30 do soboty do godz. 15:30.


KROK 2

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

KROK 3


Do seniora przychodzi osoba, która zostanie wyznaczona do pomocy. W celu weryfikacji osoba poda imię i nazwisko oraz przedstawi dokument poświadczający, że działa w ramach Ośrodka i Programu „Wspieraj Seniora”. Zasady i sposób rozliczania zostaje ustalany podczas pierwszego kontaktu. Zarówno Senior, jak i osoba wyznaczona do pomocy mają obowiązek zachować zasady bezpieczeństwa (zachowanie dystansu, maseczka, w miarę możliwości rękawiczki). Osoba pomagająca może również pomóc w zakupie leków, opłaceniu rachunków czy innych zadaniach, które nie wymagają udostępniania danych wrażliwych. Osoba wyznaczona do pomocy nie przebywa w mieszkaniu Seniora, nie wykonuje również czynności porządkowych. Z usługi można skorzystać jeden raz w tygodniu lub kilka razy w czasie trwania programu. Wsparcie ustalane jest z osobą, w zależności od jej potrzeb.

Zwracamy się z prośbą, aby propagować ideę programu wśród znajomych oraz członków rodzin!


Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-02-04
Ostatnia modyfikacja: , 2021-02-04

InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra