Lubaczów
szukaj
Czwartek, 2 grudnia 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Dobiegły końca prace przy odnowieniu muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
19-10-2021 09:54

Remont ogrodzenia w ramach zadania pn. „Lubaczów, ogrodzenie cmentarza żydowskiego: prace remontowo-konserwatorskie – etap II”  dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu „Ochrona zabytków”. Na odrestaurowanie bramy oraz furty, stanowiących część zabytkowego muru, pozyskano środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2019 roku.

Cmentarz żydowski w Lubaczowie znajduje się przy ul. Kościuszki i zajmuje działkę o nieregularnym kształcie i powierzchni około 0,3 ha. Teren cmentarza opada w kierunku południowym. Cmentarz żydowski w Lubaczowie powstał przypuszczalnie w I połowie XVIII w. wraz z założeniem w Lubaczowie gminy żydowskiej. Jego murowane ogrodzenie wzniesiono z fundacji Józefa Hirsza Reinfelda. Głównym jego elementem jest ozdobna brama wejściowa zamknięta żelaznymi wrotami.

Do dziś w obrębie cmentarza zachowało się ponad 200 macew, z których najstarsza upamiętnia Itę córkę Jakowa, zmarłą 6 nisan 5488 r. (16 marca 1728 r.). Największa koncentracja nagrobków występuje w części zachodniej. Większość nagrobków to stele w formie pionowego prostokąta, często zakończonych łukiem półkolistym.

Konserwacja i renowacja ogrodzenia zapewni trwałe zachowanie funkcji - miejsca pamięci. Odrestaurowanie muru pomoże lokalnej społeczności kontynuować opiekę nad cmentarzem, a także przyczyni się do wzrostu świadomości wśród najmłodszych na temat żydowskiej historii miasta. Cmentarz żydowski w Lubaczowie jest także szczególnym miejscem modlitwy dla potomków dawnej społeczności żydowskiej, którzy odwiedzają swoich zmarłych krewnych m.in. w rocznice ich śmierci, przybywając do Lubaczowa z różnych stron świata. Wykonanie inwestycji odrestaurowania zabytkowego muru, wpisanego do rejestru zabytków w 1990 roku, z pewnością przyczyni się do przywrócenia należytego szacunku żydowskim mieszkańcom Lubaczowa pochowanym na cmentarzu. Ponadto, godny, solidny mur otaczający i chroniący cmentarz, pozwoli z należytym spokojem, w skupieniu i refleksji pochylić się w modlitwie nad społecznością żydowską Lubaczowa, która dawniej działała owocnie na tej ziemi. Cmentarz żydowski w Lubaczowie jest zatem świadectwem bogatej historii religijnej i kulturowej tutejszego regionu. Przeprowadzony przez Niemców Holokaust, zmiótł z powierzchni ziemi świat polsko-żydowskich miasteczek i jego żydowskich mieszkańców, wśród nich również Lubaczowa. Po wojnie te elementy krajobrazu, które przetrwały, reprezentując obecność Żydów, zostały w dużej mierze zniszczone, jako że nie istniała już społeczność, która mogłaby uczynić je centrum swojego życia. Zachowanie materialnych śladów jest więc obowiązkiem władz samorządu.

Remont muru cmentarza żydowskiego  Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego  Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego Remont muru cmentarza żydowskiego 
wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-10-19
Ostatnia modyfikacja: , 2021-10-19
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra