Lubaczów
szukaj
Czwartek, 2 grudnia 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Projekt parasolowy OZE
15-11-2021 08:41

W związku z zainteresowaniem mieszkańców uczestnictwem w projekcie parasolowym OZE oraz oczekiwaniem na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie, Burmistrz informuje o wprowadzeniu naboru ciągłego ankiet dot. Odnawialnych Źródeł Energii.

Szczegółowe zasady uczestnictwa mieszkańców w projekcie, przedstawiono w formie prezentacji (patrz załącznik).

Przypominamy, że warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety informacyjnej (patrz załącznik) i przesłanie skanu podpisanej ankiety na adres mailowy oze@um.lubaczow.pl lub złożenie oryginału ankiety w Urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca budynek B, parter, pok. nr B1, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego, w terminie do 30.11.2021 r.

Realizowany projekt parasolowy OZE jest jednym z pierwszych działań prowadzonych przez podmioty tworzące Lubaczowski Klaster Energii (Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol, Powiat Lubaczowski). Powstanie Klastra jest konsekwencją coraz większego zainteresowania mieszkańców oraz przedsiębiorców Ziemi Lubaczowskiej odnawialnymi źródłami energii oraz możliwościami pozyskiwania środków finansowych na rozwój instalacji OZE. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zawarcie Umowy dotyczącej przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE - w tym dokonanie opłaty za wykonanie danej Analizy (punkt § 5 umowy). Wysokość opłaty zależna jest od rodzaju instalacji OZE i wynosi:

a)Pompa ciepła gruntowa – c.o. + c.w.u. - 415 zł
b)Instalacja fotowoltaiczna - 355 zł
c)Pompa ciepła powietrzna – c.w.u. - 360 zł
d)Domowe magazyny energii – do istniejących instalacji fotowoltaicznych - 300 zł
e)Kotły centralnego ogrzewania opalane pelltem-362 zł
f)Pompa ciepła powietrzna – c.o. + c.w.u. / c.o.- 395 zł

Wzór do wglądu w załączniku poniżej: "Wzór umowy - M. Lubaczów.pdf"

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu i stawienie się w urzędzie miasta w celu jego podpisania. Termin spotkania można ustalić telefonicznie: tel.: 16.632.80.10 wew. 42 / kom: 578 303 306, lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta pon.-pt. w godzinach 7-15 Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora Klastra – DOEKO Group Sp. z o.o. (tel. 12 446 42 97) lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Lubaczów (tel. 16 632 80 10 (42) pod adresem mailowym oze@um.lubaczow.com.pl. Wszelkie aktualizacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie www.lubaczow.pl.

Pliki do pobrania:
wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-11-15
Ostatnia modyfikacja: , 2021-11-15
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra