Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 stycznia 2022r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Granty PPGR – konieczność uzupełnienia dokumentów!
01-12-2021 12:56

Osoby ubiegające się o udział w projekcie „Granty PPGR” wzywane są do dostarczenia dodatkowych dokumentów celem weryfikacji oświadczeń. Termin uzupełniania dokumentów mija 13 grudnia.

W związku z ogromnym zainteresowaniem projektem, jego Organizator – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wystosował komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w oświadczeniach złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenia we własnym imieniu.

Organizator wymaga dołączenia następujących dokumentów w celu weryfikacji oświadczeń:

1) POTWIERDZAJĄCYCH ZAMIESZKANIE UCZNIA NA TERENIE GMINY PPGR;

przykładowe dokumenty: dokument potwierdzający zameldowanie, kserokopia rachunku za śmieci, kserokopia faktury za media itp.

2) POTWIERDZAJĄCYCH POKREWIEŃSTWO W LINII PROSTEJ;

przykładowe dokumenty: odpis aktu stanu cywilnego - np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu, itp.,

Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci itp., pracujących niegdyś w PPGR, z uczniem wymienionym w oświadczeniu.

3) POTWIERDZAJĄCYCH FAKT PRACOWANIA W PPGR;

przykładowe dokumenty: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, legitymacje służbowe, odpisy list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa itp.,

4) POTWIERDZAJĄCYCH ZAMIESZKANIE PRACOWNIKA PPGR WSKAZANEGO W OŚWIADCZENIU NA TERENIE GMINY OBJĘTEJ PPGR W OKRESIE PRACY W DANYM GOSPODARSTWIE;

przykładowy dokument: zaświadczenie o zameldowaniu w latach zatrudnienia w PGR lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie,

5) POTWIERDZAJĄCYCH NIEOTRZYMANIE NA WŁASNOŚĆ LUB W DRODZE UŻYCZENIA, W OSTATNIM ROKU ORAZ ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK ZŁOŻENIA WNIOSKU (tj. w roku 2020 i 2021), SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH LUB ŚRODKÓW ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB ZWROTU KOSZTÓW, LUB DOFINANSOWANIA TYCH RZECZY;


przykładowy dokument: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko.

Przedłożone zaświadczenia lub inne dokumenty muszą być wystawione wyłącznie przez instytucje organów publicznych.

W przypadku niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, oświadczenia złożone dotychczas w Urzędzie Miejskim zostaną ODRZUCONE zgodnie z poleceniem Organizatora projektu.

Dokumenty należy złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, w pokoju A10 (II piętro).

Termin składania dokumentów: do 13 grudnia 2021 r., godz. 15:00.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-12-01
Ostatnia modyfikacja: , 2021-12-02
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra