Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 stycznia 2022r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
03-01-2022 14:52

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma być bazą wiedzy na temat źródeł ciepła i spalania paliw w Polsce. Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Ta sama ustawa nakłada na właścicieli i zarządców budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych) obowiązek złożenia deklaracji. Dzięki złożonym deklaracjom zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw. Deklaracje mogą być składane w dwojaki sposób: elektronicznie, bezpośrednio w systemie, jak również w wersji papierowej, za pośrednictwem gmin.

Przypominamy, że termin spełnienia obowiązku złożenia deklaracji upłynie z dniem 30 czerwca 2022 r.wstecz


Informacje wprowadził: , 2022-01-03
Ostatnia modyfikacja: , 2022-01-04
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra