Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 stycznia 2022r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Dodatek osłonowy
10-01-2022 08:56

Od stycznia tego roku można składać wnioski na tzw. dodatek osłonowy. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie – Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Rynek 2/3.

Dodatek osłonowy, zgodnie z zaproponowanymi przepisami, będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Chcąc otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w Sekcji Świadczeń Rodzinnych MOPS (ul. Rynek 2/3, tel. 16 632 94 95) w terminie do 31 października 2022 roku.

Osoby, które złożą wniosek o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 r. otrzymają wypłatę dodatku w 2 równych ratach, tj. do 31 marca /50% dodatku/ i do 2 grudnia /50% dodatku/. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli złożyć wniosek jednakże tylko do końca października br. Osoby te otrzymają całość dodatku jednorazowo (wypłata 100% dodatku) w terminie do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o dodatek osłonowy składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.2) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej miasta lub MOPS: http://www.mopslubaczow.naszops.pl/ (tel. 16 632 94 95).


wstecz


Informacje wprowadził: , 2022-01-10
Ostatnia modyfikacja: , 2022-01-11
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra