Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Cmentarze drukuj

Pokaż Cmentarze na terenie miasta Lubaczów na większej mapie

Cmentarz żydowski położony przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Lubaczowski kirkut należy do najciekawszych nekropolii żydowskich w Polsce. Otoczony jest murem, na jego teren wiedzie brama z żelaznymi kutymi wrotami, pierwotnie ozdobionymi pozłacanymi lwami.

Obecnie na cmentarzu znajduje się ok. 150 kamiennych macew, z których najstarsze sięgają pierwszej ćwierci XVII w. Wśród nich na uwagę zasługują te wykute przez ludowych kamieniarzy z lokalnego kamienia bruśnieńskiego. Stele są bogato dekorowane z ciekawymi płaskorzeźbami. Znajduje się tu także zbiorowa mogiła Żydów zastrzelonych w 1943 r. przez policję niemiecką.


Cmentarz komunalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki
. Przylega do cmentarza żydowskiego.

Na starym cmentarzu znajdują się dwie zabytkowe kaplice, z których jedna należała do grekokatolików, a druga do rzymskich katolików (wzniesiona w 1849 r. przez rodzinę Wróblewskich). Znajduje się też kamienny krzyż datowany na początek XIX w. z inskrypcją w języku starocerkiewnym. Niedawno stworzono tu lapidarium zabytkowych nagrobków i krzyży wykonanych z bruśnieńskich kamieni. Pochodzą ze starych nieistniejących, albo zmodernizowanych już mogił.

Pośrodku od głównego wejścia, pod wysokim drewnianym krzyżem, jest mogiła poległych w 1918 r. obrońców Lubaczowa i Baszni Dolnej. Na cmentarzu znajdują się wydzielone i zadbane dwie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w latach 1945-47, walcząc w obronie miasta i ludności powiatu "z bandami UPA", jak głosi napis na tablicy. Spoczywa tu 180 żołnierzy. Tylko niektóre osoby zostały zidentyfikowane, a ich nazwiska umieszczono na tablicy obelisku usytuowanego w jednej z owych kwater.


Cmentarz wojenny na Żelichówce. Położony przy ul. Orzeszkowej powstał na początku I wojny światowej i jest miejscem pochówku żołnierzy różnych narodowości służących w armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, zmarłych w szpitalu wojskowym urządzonym w pobliskich koszarach.

Na cmentarzu tym znajduje się kamienny krzyż pochodzący z XVII/XVIII w. tzw. "Turek". Cmentarz zamknięty dla celów grzebalnych jest największą nekropolią wojenną w tym rejonie. Znajduje się tu m.in. zbiorowa mogiła oficerów i żołnierzy gen. Józefa Kustronia, poległych w 1939 roku; mogiła żołnierzy polskich poległych w walce z UPA, a także kwatera żołnierzy radzieckich poległych w latach 1941-44.

Żołnierze polscy, uczestnicy kampanii wrześniowej, pochowani są też na cmentarzu epidemiologicznym przy ul. Mickiewicza.

Tekst przygotowany na podstawie przewodnika:

Ewa Pękała
"Ziemia Lubaczowska"
Rzeszów 2009Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2013r., w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.
Uchwała 627/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby, czynności pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie.
KALENDARZ

20
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

22
GRUDNIA

Kiermasz Świąteczny

23
GRUDNIA

III Liga Futsalu

28
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

30
GRUDNIA

III Liga Futsalu

13
STYCZNIA

27. Finał
WOŚP

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra