Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
dok. o środowisku drukuj
Dokument w formacie PDF Program ochrony środowiska dla miasta Lubaczów
Dokument w formacie ZIP Program ochrony środowiska dla miasta Lubaczów
Dokument w formacie PDF Plan gospodarki odpadami dla miasta Lubaczów
Dokument w formacie ZIP Plan gospodarki odpadami dla miasta Lubaczów
Dokument w formacie ZIP Wyniki badania wpływu fal elektromagnetycznych na środowisko z anten umiejscowionych na wieży telekomunikacyjnej przy ul. Jasnej.
Dokument w formacie PDF Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra