Lubaczów
szukaj
Wtorek, 26 stycznia 2021r.




Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Gospodarka odpadami komunalnymi drukuj
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021
Regulamin utrzymania czystości i porządku
Zasady segregacji odpadów
Jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów komunalnych?
Obowiązek utrzymania czystości i porządku
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Terminy płatności za odbiór odpadów
Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady
Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych





















InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787



realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra