Lubaczów
szukaj
Sobota, 25 maja 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Jak będzie działał system w Lubaczowie drukuj
Jak będzie działał system w Lubaczowie

1. Rada Miejska w drodze uchwały ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia przez właściciela nieruchomości - te informacje zostaną podane do informacji publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;

2. Wysokość stawki opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego - Rada Miejska dokona wyboru i poinformuje o tym mieszkańców;

3. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego opłaca się segregować odpady;

4. Każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim deklaracji, w której wyliczy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami;

5. W przypadku niezłożenia deklaracji, opłata będzie narzucona w drodze decyzji;

6. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zostanie wyłoniony w drodze przetargu;

7. Powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów, do którego wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady, w tym odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci - informacje o lokalizacji punktu, godzinach otwarcia będą umieszczone na stronie Urzędu.
KALENDARZ

26
MAJA

Wybory do Parlamentu Europejskiego

31
MAJA

XII Ogólnopolski Festiwal Słowa

1-2
CZERWCA

XII Ogólnopolski Festiwal Słowa

14-16
CZERWCA

Dni Lubaczowa 2019InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra