Lubaczów
szukaj
Wtorek, 26 stycznia 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów komunalnych? drukuj
Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 zaleca się wprowadzenie następujących zachowań zapobiegających powstawaniu odpadów komunalnych w życiu codziennym:
 • wybieranie produktów, które nie posiadają zbędnych opakowań,
 • wielokrotne używanie opakowań nadających się do danego celu;
 • racjonalne korzystanie z papieru poprzez wykorzystanie obu stron kartki,
 • korzystanie z elektronicznego przesyłu danych i poczty,
 • tworzenie punktów, miejsc pozwalających na wielokrotne udostępnianie gazet i magazynów czytelnikom,
 • kupowanie baterii nadających się do ładowania (akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych,
 • unikanie jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników,
 • zakup i konsumpcja napojów, pożywienia, środków chemicznych w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić,
 • przekazywanie zużytej odzieży, obuwia i innych przedmiotów do ponownego użycia,
 • wybieranie produktów trwałych,
 • czytanie etykiet na produktach i świadome podejmowanie decyzji konsumenckich,
 • kompostowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra