Lubaczów
szukaj
Wtorek, 26 stycznia 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Terminy płatności za odbiór odpadów drukuj
Zgodnie z uchwałą Nr 219/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą nr 46/IV/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. harmonogram płatności za odbiór odpadów komunalnych przedstawia się następująco:


RATA
miesiące za które pobierana jest opłata
termin płatności
1
styczeń
luty
do 31 marca
2
marzec
kwiecień
do 31 marca
3
maj
czerwiec
do 31 maja
4
lipiec
sierpień
do 31 lipca
5
wrzesień
październik
do 30 września
6 listopad
grudzień
do 30 listopada

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra