Lubaczów
szukaj
Wtorek, 12 listopada 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Terminy płatności za odbiór odpadów drukuj
Zgodnie z uchwałą Nr 792/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014 r. poz. 1684), harmonogram płatności za odbiór odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

1) za styczeń i luty do końca stycznia (31.01),

2) za marzec i kwiecień do końca marca (31.03) ,

3) za maj i czerwiec do końca maja (31.05),

4) za lipiec i sierpień do końca lipca (31.07),

5) za wrzesień i październik do końca września (30.09),

6) za listopad i grudzień do końca listopada (30.11).

KALENDARZ

16
11

Dni Seniora 2019
„Kuchnia Seniora”

16
11

Dni Seniora 2019
Konkurs
„Twórczość Artystyczna Seniorów”

16
11

Koncert
„Eleni z zespołem”

27
11

Dni Seniora 2019
„Tango dla Seniora”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra