Lubaczów
szukaj
Niedziela, 27 września 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Terminy płatności za odbiór odpadów drukuj
Zgodnie z uchwałą Nr 219/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą nr 46/IV/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. harmonogram płatności za odbiór odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

1) za styczeń i luty do końca marca (31.03)
2) za marzec i kwiecień do końca marca (31.03)
3) za maj i czerwiec do końca maja (31.01)
4) za lipiec i sierpień do końca lipca (31.01)
5) za wrzesień i październik do końca września (30.01)
6) za listopad i grudzień do końca listopada (30.01)
Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra