Lubaczów
szukaj
Środa, 20 listopada 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Zasady segregacji odpadów drukuj

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek segregacji odpadów, która niesie za sobą ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmniejszonej wysokości.

Zakreślając w deklaracji gromadzenie „odpadów w sposób selektywny" firma odbierająca odpady, bez dodatkowych kosztów, dostarczy odpowiednie worki lub pojemniki do segregacji:

zabudowa jednorodzinna:
- worek niebieski (makulatura),
- worek zielony (szkło),
- worek żółty (tworzywo sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe),
- worek brązowy (na odpady biodegradowalne)

zabudowa wielorodzinna: pojemniki lub worki o kolorystyce jak dla zabudowy jednorodzinnej (z wyjątkiem pojemników brązowych)

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady (np. biura, sklepy):
- worek niebieski (makulatura),
- worek zielony (szkło),
- worek żółty (tw. sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe).

Brak zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów powoduje otrzymanie tylko kubła na odpady zmieszane i podleganie pod wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Do pojemników i worków żółtych należy wrzucać:
butelki plastikowe po napojach zgniecione i bez nakrętek
plastikowe zakrętki
plastikowe opakowania, pojemniki, kubki
opakowania po chemii gospodarczej bez zawartości
torebki foliowe, reklamówki
opakowania po margarynach, po jogurtach itp.
kartony po sokach, mleku (Tetra Pak)
odpady z metali stalowych oraz nieżelaznych (zakrętki, kapsle, puszki po konserwach i napojach).


Nie należy wrzucać:
opakowań po farbach, chemikaliach, oleju samochodowym, artykułów z tworzyw sztucznych połączonych z innymi materiałami.


Do pojemników i worków niebieskich należy wrzucać:
gazety, książki, zeszyty
torby i worki papierowe
tekturę i karton
papierowe foldery, katalogi.

Nie należy wrzucać:

opakowań papierowych zanieczyszczonych tłuszczem, np.: po margarynie, maśle
makulatury wodoodpornej
opakowań z domieszką tworzyw sztucznych i metali
folii aluminiowych, kalki, celofanu
opakowań i kartoników po mleku i napojach.Do pojemników i worków zielonych należy wrzucać:

szkło kolorowe i bezbarwne
szklane czyste butelki po napojach, sokach, alkoholach, słoiki po dżemach, przecierach
stłuczkę szklaną wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami.


Nie należy wrzucać:
szkła okiennego, luster i kryształów
szkła zbrojonego, szyb samochodowych
fajansu i porcelany
żarówek i lamp neonowych
kapsli, zakrętek i korków
szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROCK.


Do pojemników i worków brązowych należy wrzucać:

skoszoną trawę
liście
chwasty
kora drzew, trociny, drobno pocięte gałęzie
obierki z owoców i warzyw
skorupki jaj
czysty, niezadrukowany papier.


Nie należy wrzucać:
zepsute warzywa i owoce,
roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi
przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, przetworów itp.
Mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki zapewne sami przetworzą tą frakcję – używając kompostu z liści i traw do wzbogacenia ziemi w swoim ogrodzie.

W pojemnikach na odpady zmieszane dopuszcza się gromadzenie odpadów innych niż odpady wobec których ustanowiony został obowiązek selektywnego gromadzenia.

W ramach frakcji odpadów zmieszanych gromadzone są:
popiół,
odpady kuchenne, zawierające odpady pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze oraz zlewki,
odpady kuchenne z owoców i warzyw,
zużyte pieluchy,
środki higieniczne,
zużyte maszynki do golenia.

Inne odpady typu puszki po farbach i chemikaliach, świetlówki, elektroodpady, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady z budów i remontów będzie można bezpłatnie oddać do tzw. PSZOKu (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który mieści się przy ul. Kraszewskiego 7 - na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu.

Przeterminowane leki oraz baterie będzie można wrzucić do specjalistycznych pojemników ulokowanych w wyznaczonych punktach.


Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

Zgnieć plastikowe butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, wato zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.
Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej.

Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium.

KALENDARZ

19
11

Dni Seniora 2019
Konkurs
„Twórczość Artystyczna Seniorów”

19
11

Koncert
„Eleni z zespołem”

25
11

XIV Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej

27
11

Dni Seniora 2019
„Tango dla Seniora”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra