Lubaczów
Niedziela, 19 stycznia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Informacje nieudostęp. drukuj
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie
z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr 11 poz. 95 z późn. zm./ oraz wynikających z ustaw szczególnych;

- tajemnica postępowania administracyjnego,
- tajemnica skarbowa,
- tajemnica państwowa i służbowa,
- ochrona danych osobowych,
- ochrona życia prywatnego, rodzinnego,
- tajemnica przedsiębiorstwa.Przygotowała:
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra