Lubaczów
szukaj
Czwartek, 24 września 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Instrukcja obsługi BIP drukuj
Menu główne
Menu główne BIP znajduje się po obu stronach serwisu i podzielone jest tematycznie. Struktura menu zbudowana jest w postaci rozwijalnego drzewa i pojedynczych linków.
Kliknięcie na grupę tematyczną zawierającą podgrupy powoduje wyświetlenie wszystkich podgrup przypisanych do danej grupy, kliknięcie na linku powoduje przeniesienie do właściwej strony tematycznej
Poruszanie się po menu odbywa się poprzez naciśniecie wybranej opcji lewym klawiszem myszy.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - Główny Biuletyn Informacji Publicznej
W górnej prawej części ekranu znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej. Pełni również funkcję odnośnika do centralnego BIP umieszczonego pod adresem internetowym www.bip.gov.pl.
Aby odwiedzić strony głównego Biuletynu Informacji Publicznej należy umieścić kursor myszy na logu BIP i nacisnąć lewy przycisk myszy.
Strony głównego Biuletynu Informacji Publicznej zostaną otwarte w aktualnym oknie przeglądarki. Logo BIP jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki
Niektóre informacje i treści zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej rozszerzone są o dodatkowe informacje dostępne w formie załącznika. Obok opisu załącznika znajduję się ikonka informująca o programie otwierającym dany typ dokumentu. Po otwarciu załącznika możemy go wydrukować lub zapisać na dysku lokalnego komputera.

Szukaj
Opcja "Szukaj" znajduje się w górnej części okna i służy do odszukania potrzebnych informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W oknie wyszukiwarki należy wpisać szukaną wartość i nacisnąć przycisk "Szukaj". Znalezione pozycje spełniające kryterium zostaną wyświetlone w centralnej części okna.
Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra