Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 25 września 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Jedn. organizacyjne drukuj

ul. Adama Mickiewicza 33

Dyrektor
- Wiesława Kozłowska
tel. 16.632.93.60 (C: 411)
e-mail:

ul. Marii Konopnickiej 9

Dyrektor - Teresa Nadstawna

tel. 16.632.91.25 (C: 421)
e-mail:

ul. Juliusza Słowackiego 16
 
Dyrektor - Elżbieta Maksymowicz
tel. 16.632.91.27 (C: 431)
e-mail:

Stadion Miejski
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego


ul. Marii Konopnickiej 9

p.o. Dyrektora - Teresa Nadstawna

tel. 16.632.91.25 (C: 421)


23
WRZ

100. rocznica urodzin
śp. Kard. Władysława Rubina


24
WRZ

II Lubaczowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej

27
WRZ

XL zwyczajna sesja
Rady Miejskiej

29
WRZ

Międzypaństwowy
Mecz Bokserski Kobiet
Polska - Ukraina

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra