Lubaczów
Niedziela, 26 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
22-01-2020
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
19 grudnia 2019r. Rada Miejska w Lubaczowie podjęła uchwałę nr 196/XVI/2019, na mocy której właściciele nieruchomości niezamieszkałych, od dnia 01.03.2020r. zostali wyłączeni z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
22-01-2020
22-01-2020
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza na 48 godzin
22-01-2020
21-01-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 718/10, 744/2, 791/1, 791/2, 421, 553/1, 553/2, 556/4 w Lubaczowie.
21-01-2020
16-01-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 10
Gęsta mgła/1
16-01-2020
16-01-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1073/3, 1073/2 w mieście Lubaczowie
16-01-2020
16-01-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa i przebudowa rowu otwartego na rów kryty z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Rzemieślniczej do rzeki Sołotwy na działkach nr ewid. 1127/8, 5307/7, 5306 w miejscowości Lubaczów.
16-01-2020
16-01-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego na działkach nr ewid. 3729, 3730/4, 3730/3, 3731, 3732, 4005 w Lubaczowie.
16-01-2020
15-01-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 oraz budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x3
15-01-2020
15-01-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 2051/21, 2056/9, 2062/14, 5097/9, 5410/65, 2022/88, 2022/93, 2022/32, 2022/89, 2029, 2028, 2022/83, 2022/38 w mieście Lubaczowie
15-01-2020
13-01-2020
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza na 120 godzin
13-01-2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  101
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra