Lubaczów
Piątek, 24 listopada 2017r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
17-11-2017
Oferta wydzierżawienia terenu położonego przy ul. Ofiar Katynia
Burmistrz Miasta Lubaczowa oferuje do wydzierżawienia atrakcyjny teren położony w Lubaczowie przy ul. Ofiar Katynia w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. Przedmiot dzierżawy stanowi ogrodzona działka o pow. 0,3279 ha położona obok cmentarza komunalnego.
17-11-2017
16-11-2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o udziale społeczeństwa w postępowaniu ... dot. obwodnicy
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów ... "
16-11-2017
16-11-2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o zgromadzeniu dowodów i materiałów, możliwości zapoznania ... dot. obwodnicy
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o zgromadzeniu dowodów i materiałów, możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym ... dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów ... "
16-11-2017
16-11-2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania dot. obwodnicy.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania ... dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa”
16-11-2017
15-11-2017
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.
15-11-2017
09-11-2017
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
W związku z przystąpienie Rzeczypospolitej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
09-11-2017
08-11-2017
Średnioterminowa prognoza pogody
Prognoza na 120 godzin
08-11-2017
31-10-2017
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 30 października 2017. w sprawie rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej 867
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 30 października 2017 r., znak WOOŚ.4200.7.2017.AH.39, w sprawie przedsięwzięcie polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867
31-10-2017
31-10-2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej 867
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 30 października 2017 r., znak WOOŚ.4200.7.2017.AH.38, w sprawie przedsięwzięcie polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867
31-10-2017
31-10-2017
Obwieszczenie Wojewody Podkarpakiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa DW 867
Stosownie do art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
31-10-2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  56
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra