Lubaczów
Wtorek, 27 października 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
27-10-2020
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, które odbędzie się dniu 28.10.2020 r. na Rynku Miejskim w Lubaczowie.
27-10-2020
26-10-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN na działkach nr ewid. 1, 27, 28, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 176 w mieście Lubaczowie oraz na działce nr ewid. 2870/5 (obręb Maślanki) w miejscowości Futory, gm. Oleszyce
26-10-2020
26-10-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Lubaczowie na działkach nr ewid. 1631/4, 1631/6, 1631/7, 1631/8, 1631/9, 1631/10, 1631/11, 1631/12.
26-10-2020
26-10-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Budowlanych w Lubaczowie – etap II na działkach nr ewid. 1946/4, 1945/4, 1945/3, 1944/3, 1943/4, 1943/3, 1943/5, 1942/3, 1942/2, 1942/4, 1941/1, 1941/3, 1941/4, 1941/2, 1941/5, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1931, 1930, 1929, 1928, 1939, 1926, 1925, 1924, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913/1, 1890, 1887, 1909, 1908, 1907, 1906, 1892/1, 1883, 1881/3, 1904, 1903/2, 1903/1, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896 w mieście Lubaczowie
26-10-2020
23-10-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa wiaty do składowania elementów stalowych na działkach nr ewid. 4616/4, 4619 i 4634 przy ul. Mazury w Lubaczowie”
23-10-2020
23-10-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Budowlanych w Lubaczowie – etap I na działkach nr ewid. 1893/3, 1893/4, 1894/1, 1894/2, 1895, 1896, 1892/1, 1876/2, 1875/11, 1875/1, 1879/6, 1879/5, 1879/2, 1876/1, 1879/3 w mieście Lubaczowie
23-10-2020
23-10-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 110/125 na działkach nr ewid. 4294, 4284 w mieście Lubaczowie
23-10-2020
22-10-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 718/10, 718/9, 718/8, 718/7, 718/6, 718/5, 718/4, 718/3, 718/2 w mieście Lubaczowie”.
22-10-2020
19-10-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 5772/15, 5772/13, 5772/11 w mieście Lubaczowie
19-10-2020
16-10-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Budowlanych w Lubaczowie – etap II na działkach nr ewid. 1946/4, 1945/4, 1945/3, 1944/3, 1943/4, 1943/3, 1943/5, 1942/3, 1942/2, 1942/4, 1941/1, 1941/3, 1941/4, 1941/2, 1941/5, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1931, 1930, 1929, 1928, 1939, 1926, 1925, 1924, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913/1, 1890, 1887, 1909, 1908, 1907, 1906, 1892/1, 1883, 1881/3, 1904, 1903/2, 1903/1, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896 w mieście Lubaczowie
16-10-2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  123
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra