Lubaczów
Wtorek, 23 kwietnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
19-04-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na terenie działek nr 445/8, 445/7, 445/18 i 445/17 w Lubaczowie.
19-04-2019
19-04-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nn wraz z przyłączami kablowymi nn do zasilania budynków mieszkalnych, na terenie działek oznaczonych wg operatu ewidencji gruntów nr 1450, 1461/1, 1462/1, 1463/1, 1464, 1460, 1485, 1458/6, 1458/5, 1458/4, 1458/3, 1458/2, obr. Lubacz
19-04-2019
17-04-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy garaży dla samochodów osobowych na działce 3007/4, 3007/5 obr. 1 Lubaczów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy garaży dla samochodów osobowych na działce 3007/4, 3007/5 obr. 1 Lubaczów
17-04-2019
16-04-2019
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm2, budowa szafy kablowej i złącza licznikowego ZL-1 oraz wymiana rozdzielni stacyjnej RS, na terenie działek nr 966, 969, 986/2, 987, 1121 obr. Lubaczów oraz dz. nr 3 obr. Dąbków
16-04-2019
12-04-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm2, budowa szafy kablowej i złącza licznikowego ZL-1 oraz wymiana rozdzielni stacyjnej RS, na terenie działek nr 966, 969, 986/2, 987, 1121 obr. Lubaczów oraz dz. nr 3 obr. Dąbków
12-04-2019
11-04-2019
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg pr
11-04-2019
10-04-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
10-04-2019
04-04-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej nn wraz z przyłączami kablowymi nn do zasilania budynków mieszkalnych, na terenie działek oznaczonych wg operatu ewidencji gruntów nr 1450, 1461/1, 1462/1, 1463/1, 1464, 1460, 1485, 1458/6, 1458/5, 1458/4, 1458/3, 1458/2, obr. Lubacz
04-04-2019
03-04-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
03-04-2019
03-04-2019
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.
03-04-2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  81
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra