Lubaczów
Poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
06-03-2018
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
06-03-2018

Lubaczów, dnia 05.03.2018r.
GPR.III.7021.1.1.2018


Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 20.02.2018r.

Podstawa prawna art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017, poz. 328)

Jakość wody z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)

woda w wodociągu „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie
jest przydatna do spożycia przez ludzi


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-03-06
Ostatnia modyfikacja: , 2018-03-06


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra