Lubaczów
Poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
06-03-2018
Obwieszczenie w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Hala produkcyjna nr 04" dla Fabryki Maszyn Lubaczów Sp. z o.o.
06-03-2018

Lubaczów, dnia 06.03.2018r.
GPR.III.6220.1.1.2018


Obwieszczenie
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Na podstawie art. 49 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 30, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.)  w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjna nr 04”  dla Fabryki Maszyn Lubaczów Sp. z o.o., ul. Mazury 1, 37-600 Lubaczów

zawiadamiam

o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinii z dnia 28.02.2018 r.  znak: WOOŚ. 4220.9.2.2018.AWo.7, o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w pokoju nr C6 w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 07 marzec  2018r.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-03-06
Ostatnia modyfikacja: , 2018-03-06


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra