Lubaczów
Niedziela, 21 lipca 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
02-01-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
02-01-2019

Lubaczów, dnia 02.01.2019 r.
GPR.V.6733.28.2018O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu  postępowaniaNa podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 30.10.2018 r., na wniosek P.G.E. Dystrybucja S.A. Lublin, 20-340 Lublin ul. Garbarska, 21 a – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej YAKXS 4x 120 mm, budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35 mm, budowa złącza licznikowego, w Lubaczowie przy ul. Myśliwskiej obejmująca działki;3216/9,3216/14, 3204/21, 3204/20, 3204/9, 3204/10, 3226.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentami  zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia w  Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. C5 (I piętro).Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-01-02
Ostatnia modyfikacja: , 2019-01-02


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra