Lubaczów
Wtorek, 20 sierpnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
01-02-2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie"
01-02-2019

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2019 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.4233.4.2017.AH.43

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Lubaczowa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie”,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o przedłożeniu w dniu 28 listopada 2018 r. uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko,
2) o wezwaniu dniu 30 stycznia 2019 r. Inwestora, do uzupełnienia przedłożonego Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 -15.30.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-02-01
Ostatnia modyfikacja: , 2019-02-01


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra