Lubaczów
Czwartek, 23 maja 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
15-03-2019
VI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
15-03-2019

Na dzień  28 marca 2019 r.  tj. czwartek  na godzinę 16:00  w budynku Ratusza

 w Lubaczowie,  ul. Rynek 26,  sala obrad,  I piętro   

zwołana została

VI  ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W  LUBACZOWIE

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia  21 lutego 2019 roku.

5.      Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie:

a)     opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej,

b)     dyskusja.

6.      Informacja Burmistrza o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi:

a)     opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej,

b)     dyskusja.

7.      Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.

8.      Sprawozdanie  Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.

9.      Zgłaszanie interpelacji i wniosków  przez radnych.

10.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-03-15
Ostatnia modyfikacja: , 2019-03-15


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra